ÅSIKT

Skandalen fortsätter

Regeringen måste driva de anklagade svenskarnas sak vidare

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

USA vägrar stryka de tre terroristanklagade svenska medborgarna från FN:s sanktionslista. De vägrar dessutom att offentliggöra några som helst bevis mot de tre anklagade. Amerikanska UD motiverar beslutet med att det skulle skapa ”säkerhetsproblem” om sådana dokument blev offentliga. Om listan ska ändras krävs det att alla medlemmar i FN:s sanktionskommitté är överens.

USA:s nej blockerar alltså en revidering.

Rättssäkerheten har lidit ett nytt nederlag. Fast vid det här laget borde vi kanske ha vant oss. Att värna rättsstaten har inte direkt varit Bush-administrationens högsta prioritet under de senaste månaderna.

De anklagades advokat Thomas Olsson reagerade med motiverad vrede på beskedet.

– Det är en oerhört arrogant hållning. Man kan inte utnämna sig själv till polis, åklagare samt domare i ett och samma fall, sa han till TT.

Svenskt steg i rätt riktning

Under vintern har den svenska regeringen i första hand arbetat för att ändra villkoren för vilka som hamnar på FN:s sanktionslista. Det arbetet börjar nu bära frukt i EU-kretsen. Fler och fler länder ställer sig på Sveriges sida och kräver att de som hamnar på listan måste vara anklagade för något och dessutom ska det finnas möjligheter att få sin sak prövad.

Men en sådan förändring gäller framtiden. Den hjälper inte dem som redan befinner sig på listan.

Därför var den svenska regeringens beslut att vända sig till FN:s sanktionskommitté för att få dem strukna från listan ett steg i rätt riktning. Nu måste regeringen visa att den åtgärden inte var en tillfällighet.

I första hand måste man övertyga de andra EU-länderna om det rättsvidriga i FN:s förfarande. USA är trots allt beroende av omvärldens stöd i kriget mot terrorismen. En samlad EU-protest skulle tvinga dem att lyssna.

De anklagade borde också få rätt att föra sin egen talan inför EG-domstolen. Sådana krav framfördes i går av Thomas Olsson.

Har rätt till livets nödtorft

Men Sverige borde gå ett steg längre och protestera mot den ordning som tillåter att man helt fryser en privatpersons tillgångar. Den som hamnar på FN:s lista får inte arbeta och tjäna pengar, inte ta studielån eller socialbidrag och deras vänner och anhöriga får inte ge dem pengar.

Det är rimlig ordning att företag, organisationer eller individer som bevisligen stöder terrorism kan utsättas för sanktioner, till exempel i form av näringsförbud. Men alla har rätt till livets nödtorft. Det är en grundläggande mänsklig rättighet.

JB