ÅSIKT

Fadime använde sin frihet

Nu är hennes kamp vårt gemensamma ansvar

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Längta inte efter friheten. Använd din frihet. Så skriver poeten Ingrid Sjöstrand. Och så levde Fadime Sahindal, som i dag begravs i Uppsala domkyrka. 2 000 gäster väntas komma till minnesgudstjänsten.

Aftonbladet publicerar i dag på debattsidorna det tal som Fadime höll i riksdagen den 20 november i fjol. Hon berättar om en hederskultur som snärjer unga kvinnor och vädjar om en omvärld som vågar se.

– Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv man önskar sig. Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer.

– Och jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem, sa Fadime.

I dag är sorgen och vreden känslorna som överskuggar allt. Hur förlikar vi oss med det faktum att en ung kvinna som använde sin frihet, och som slogs för andras, fick betala med sitt liv?

Det går inte. Men verkligheten blir lättare att bära om hennes kamp lever vidare. Om mordet på Fadime inte främst blir slutet på en frihetskamp, utan början.

Får äntligen komma till tals

Efter Fadimes död har det offentliga samtalet i Sverige skiftat skepnad. De mediala rum som i vanliga fall brukar befolkas av landets åsikts- och expertelit (påfallande många medelålders och helsvenska män) har blivit långt mer mångfacetterade.

Unga invandrartjejer berättar om sin verklighet. Nyhetsankare frågar ut företrädare för invandrarorganisationer. Eldsjälar som de på Terrafem, kvinnojouren för invandrare, får äntligen komma till tals. Kurder i Fadimes närhet för livliga debatter om det sociala tryck som fick hennes far att skjuta.

För den som lyssnar står det klart att skiljelinjen inte går mellan ”svenskar” och ”invandrare” – mellan ”vi” och ”dom”. Utan mellan dem som vill upprätthålla och dem som vill bryta ned patriarkala strukturer.

Ett samhälle som inte går isär

Detta mångkulturella offentliga samtal är en viktig förutsättning för den integration som måste komma. Sverige är sedan länge ett mångkulturellt samhälle. Men vitala delar av det har osynliggjorts och diskriminerats. Segregationen stänger många människor ute.

Fadime såg själv integration som en viktig väg bort från hederskulturen.

– Hade samhället tagit sitt ansvar och hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga i det svenska samhället så hade detta kanske kunnat undvikas, sa hon i riksdagen.

Låt den insikten bli bärande i arvet efter Fadime. Kampen mot de patriarkala mönster som förnekade henne friheten är vårt gemensamma ansvar. Den kräver ett samhälle som inte går isär.

ÅP