ÅSIKT

Äntligen homoadoptioner

Men lesbiskas rätt att inseminera saknas

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Äntligen! Den socialdemokratiska riksdagsgruppen godkände i går regeringens lagrådsremiss om homoadoptioner. Homosexuella ska, om socialdemokraterna får som de vill, ges samma rätt att närståendeadoptera och att prövas för internationella adoptioner som heterosexuella.

Riksdagsgruppen var delad. En handfull ledamöter meddelade att de tänker skriva egna motioner mot homoadoptioner. Moralkonservatismen lever fortfarande inom vissa delar av socialdemokratin. Men riksdagsgruppens stora majoritet tar respekten för olikhet på allvar. Den förstår att lagar som diskriminerar människor på grund av deras sexualitet är ovärdiga moderna, demokratiska samhällen.

Det homosexuella föräldraskapet diskrimineras inte bara i adoptionslagstiftningen. Lika viktigt är att lesbiska får rätt att insemineras vid allmänna sjukhus. I dag har bara heterosexuella makar och sambor den möjligheten. Lagen om insemination säger klart och tydligt att det bara är i stadfästa relationer mellan man och kvinna som barn kan ha det bra. Såväl ensamstående kvinnor som homosexuella behandlas med nedlåtenhet.

Förödande konsekvenser

Snacka om heteronorm. Men socialdemokraterna vill vänta med en lagändring. Det är moderskapspresumtionen – att den inseminerade lesbiska kvinnans partner också utses till vårdnadshavare – som får regeringen att tveka. Vad händer om mannen som donerar sperma vill vara med och ta ansvar för barnet? Han får inga juridiska rättigheter.

Den frågan måste utredas ytterligare. Men det finns inga hinder för att redan nu tillåta allmänna sjukhus att inseminera lesbiska med spermier från okända donatorer, som vänsterpartiet föreslår. Tvärtom är det brådskande.

Lesbiska skaffar redan i dag barn genom insemination. Eftersom de inte kan få hjälp vid allmänna sjukhus, sker inseminationerna i hemmet eller vid kliniker utomlands. Frånvaron av regelverk får förödande konsekvenser. Det visar inte minst fallet i Örebro, där en man som donerat sperma till sina lesbiska vänner nu tvingas att betala underhåll för barn som han i praktiken aldrig har haft. Barnen förlorar en av sina mammor.

Viktigt steg framåt

I lagförslaget om homoadoptioner säger regeringen att de adoptionssökande ”ska kunna erbjuda barnet en varaktig god manlig och kvinnlig förebild i dess närhet”. Det är ett krav som ställs även när ensamstående adopterar – men som signalerar en olycklig övertro på den traditionella kärnfamiljen. Varför framställer en jämställdhetsivrande, socialdemokratisk regering statiska könsroller som något gott?

Socialdemokraternas förslag om homoadoptioner är ett viktigt steg framåt. Men fortfarande hindras människor att vara just människor, i stället för sina sexualiteter eller kön.

ÅP