ÅSIKT

Girighet skapar karteller

Låt dem som skvallrar slippa betala

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I förra veckan bekräftade NCC att det funnits en kartell i asfaltbranschen. Misstankarna mot företaget har funnits en tid. Redan i höstas inledde Konkurrensverket en undersökning med en så kallad gryningsräd. Tillsammans med de andra stora i asfaltbranschen har NCC fixat anbudspriser. Bland de misstänkta finns jättarna Skanska och Peab samt det statliga Vägverket Produktion. Tills vidare nekar de till samarbetet.

Skandalen handlar om vägarbeten i Mellansverige förra året. Sammanlagt är de projekt som nu granskas värda över 100 miljoner.

Ingen tror att kartellen inskränkt sig till detta. Den skandal som nu avslöjas har inte uppstått ur tomma intet. Tvärtom tycks den på många sätt vara typisk för den kultur som råder i byggbranschen. Något är ruttet.

Beroendeförhållande

Fusket i asfaltbranschen har förklarats på många sätt. De små leverantörerna är beroende av jättarna. Utländska konkurrenter finns i praktiken inte på den svenska marknaden och ett antal mellanchefer har gjort en missbedömning. Fusket i byggbranschen har rent av beskrivits som ett utslag av männens dominans.

Vad sägs om en enklare förklaring. Ren och skär girighet.

I det här fallet är det svenska skattebetalare som fått stå för notan.

Ledningen i NCC har ställt mycket höga avkastningskrav på sin asfaltverksamhet. Bolagsledningen har rimligen insett att vinsterna genererats genom fusk. Därför är det en alltför enkel åtgärd att utse ett antal beslutsfattare som syndabockar. Om fusket ska stävjas krävs det mer genomgripande åtgärder.

I september förra året fick biträdande näringsminister Ulrica Messing en utredning om hur karteller ska bekämpas. Utredningen föreslår skärpta regler för att komma åt karteller.

Skvallrare ska gå fria

Ett företag som självt avslöjar en olaglig kartell ska kunna slippa straffavgifter.

Förebilderna finns i första hand i USA och Kanada. Här har program av detta slag varit ett viktigt redskap i kampen mot konkurrensbegränsningar. Chansen att slippa straff hjälper till när det gäller att få fuskare att lätta sitt hjärta. Ett liknande system tillämpas också inom EG-rätten. Dessutom föreslår utredningen att konkurrensmyndigheterna ska få lättare att samverka med myndigheter i andra länder och att de som lämnar uppgifter om en kartell ska få ett bättre sekretesskydd.

Både Konkurrensverkets generaldirektör Ann-Christin Nykvist och Ulrica Messing har välkomnat förslagen till skärpningar. Den lagrådsremiss som ska vara färdig den 21 februari kommer med andra ord att gå på utredningens förslag. Det går att kritisera idén att den som avslöjar ett hemligt samarbete ska befrias från ansvar. Ändå visar avslöjandet i asfaltbranschen att det är nödvändigt att skapa bättre redskap i kampen mot karteller och monopol. Ett system där erkännande och samarbete med myndigheterna belönas kommer sannolikt att avslöja fler skandaler. Det är hög tid.

IP