ÅSIKT

Hur gammal blir äldrevården?

På tio år slutar hälften av undersköterskorna

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Antalet äldre växer snabbt. Under de kommande tio åren beräknas svenskarna över 85 år bli nästan en fjärdedel fler. Samtidigt tvivlar många på samhällets förmåga att ge en god åldringsvård, inte minst efter skandalen i Gislaved.

I dag arbetar omkring 300 000 människor med omvårdnad av våra äldre. De flesta är anställda av kommunerna, några av privata vårdgivare. Omkring 60 000 har timanställningar.

Nio av tio är kvinnor. En stor, och snabbt växande, del av de anställda är mellan 45 och 64 år. Långa sjukskrivningar blir vanligare. För den största gruppen, vårdbiträden och undersköterskor, ligger den genomsnittliga lönen på omkring 15 000 i månaden, men många tjänar betydligt mindre.

Det är dessa människor som i praktiken axlar ansvaret för omsorgen om våra äldre. Frågan är hur länge de orkar.

Kräver att det blir en valfråga

I helgen krävde Kommunals ordförande Ylva Thörn i Sydsvenska Dagbladet att omvårdnaden av de äldre blir en av valets stora frågor.

Äldreomsorgen står inför ett enormt behov av personal. Mellan åren 2000 och 2010 kommer hälften av kommunernas undersköterskor och vårdbiträden att sluta. Enligt Kommunförbundets beräkningar behöver över 200 000 personer rekryteras.

Samtidigt klarar gymnasieskolorna inte att fylla omvårdnadsprogrammet. Läsåret 2000/2001 sökte 3 422 elever programmet i första hand.

Kraven på dem som arbetar i omsorgen har ökat. Under 1990-talet fick kommunerna ta över ansvar som tidigare låg på landstingen.

Samtidigt ökar andelen som saknar vårdutbildning bland dem som anställs i äldreomsorgen, trots att många kommuner beslutat om motsatsen. Kommunerna kommer att behöva satsa mycket på att utbilda sin personal.

Något måste göras – i dag

Thörn kräver ett åtgärdsprogram som bland annat innehåller större resurser, en arbetsorganisation som ger de anställda större inflytande och en rätt att arbeta heltid för dem som så önskar. Dessutom vill Kommunals ordförande se satsningar på vidareutbildning och kompetensutveckling för dem som arbetar i omsorgen.

De politiska partierna har all anledning att lyssna till Kommunals krav. Omvårdnaden av de gamla förutsätter engagerade och kunniga människor. Därför måste de anställda känna att de får möjlighet att utvecklas och göra ett bra arbete. Görs inget i dag kommer problemen i morgon att vara oöverstigliga.

Omsorgen om de äldre må vara en angelägenhet för kommunerna, men det är ett nationellt ansvar att kommunerna får förutsättningar att fylla sin uppgift. Därför måste äldreomsorgen diskuteras i årets valrörelse.

IP