ÅSIKT

Bokslutstider – bonustider

Ska chefen ha extra betalt för att göra sitt jobb?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det är bokslutstider och därmed också bonustider. De senaste åren har vi vant oss vid att företagens redovisningar också åtföljs av rapporter om stora utdelningar till de högsta cheferna.

Argumenten för extrautdelningarna har låtit märkvärdigt enahanda. Nyckelpersoner vars lojalitet måste garanteras skulle omedelbart lämna företaget, alternativt landet, om de inte fick bonus.

Chefernas drivkrafter att anstränga sig blir så mycket större när en liten favör väntar runt hörnet.

Lönestrategi

Det är uppochnervända världen. I den klassiska arbetsorganisationen ansågs de vanliga arbetarnas, det var innan alla döptes om till medarbetare, uppgifter oinspirerande.

Alltså betalades arbetarna med ackordslöner. Mer betalt för mer jobb, omedelbar belöning för att garantera arbetstakten.

Tjänstemän och chefer var däremot lojala per definition. Deras arbete, att ta ansvar, förutsatte integritet och engagemang. Alltså måste de betalas med en fast lön.

Ackordslön förekommer sällan

I dag har ackorden blivit mindre vanliga i tillverkningsindustrin. Ansvar och befogenheter kan inte längre isoleras från det manuella arbetet. Lönen kan därför inte bara bygga på producerade bitar.

I stället är det cheferna som nu betalas efter resultatet, förutom den ordinarie lönen. Den som leder företaget behöver uppmuntras för att göra sitt jobb. En redan hög lön för att se efter aktie-ägarnas intresse är inte argument nog.

Bonusprogrammen har dock tagit ytterligare ett steg. Cheferna får sina extrautdelningar trots att företagen gör förluster.

Delstatliga OM, som äger Stockholmsbörsen, förlorade förra året en halv miljard kronor. Det hindrar inte att chefer och nyckelpersoner får dela på 19 miljoner.

SAS förlorade en miljard

Flygbolaget SAS gjorde i skuggan av lågkonjunkturen och terrorhoten sitt sämsta år någonsin. Bokslutet, som kom i går, visar en förlust på över en miljard. Ändå får 250 av de högsta cheferna dela på 20 miljoner.

Eftersom bonusen är lägre än tidigare tycker bolaget att det egentligen är en lönesänkning.

Ericsson, vars förluster förra året trotsar jämförelser i svensk företagshistoria, kommer också att betala ut bonus.

Dagens bonusprogram kan helt enkelt inte förklaras med de argument som brukar motivera dem.

Skulle cheferna behöva bonus för att anstränga sig eller verkställa företagets mål finns det all anledning att ifrågasätta deras lämplighet. Bonusprogrammen har blivit ett sätt att dribbla bort privilegier och ökande klyftor. Det blir tydligt när vinsterna uteblir.

IP