ÅSIKT

Lundgren hycklade

Bryter den säkerhetspolitiska uppgörelsen efter två dagar

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Gårdagens utrikespolitiska debatt i riksdagen bekräftade att kristdemokraterna och centerpartiet står på samma sida som socialdemokraterna i frågan om den nya säkerhetspolitiska doktrinen.

Sverige ska vara alliansfritt. Det hindrar inte att samarbete med andra länder, främst genom EU och FN, är det bästa sättet att möta hot mot fred och säkerhet i vår del av världen. Ingen kan rimligen inbilla sig att vi kan uppnå säkerhet i omvärlden utan att samarbeta internationellt.

Däremot utesluter den nya doktrinen ett svenskt medlemskap i Nato, vilket betyder att vänsterpartiet och miljöpartiet i princip hade kunnat vara med i uppgörelsen. Problemet är att dessa båda partier valt att tolka uppgörelsen på ett helt annat sätt.

Omvärlden ska veta

De misstänker att regeringen vill smygansluta Sverige till Nato, men i grunden är det inte Sveriges relation till försvarsalliansen utan deras egen inställning till EU som är problemet.

I går turades de om att först anklaga regeringen för att lägga sig platt för USA, för att sedan benhårt motsätta sig EU, det enda internationella samarbete som har potential att utgöra en motkraft mot USA.

Ännu märkligare är det att Bo Lundgren tycks göra samma tolkning av den nya säkerhetspolitiska doktrinen som vänsterpartiet och miljöpartiet. Även Lundgren menar att den nya säkerhetspolitiska doktrinen öppnar för att Sverige i framtiden ska gå med i Nato.

I praktiken betyder det att Lundgren skjuter uppgörelsen i sank.

Tanken med breda uppgörelser är nämligen att säkerhetspolitiken ska ligga fast även vid ett regimskifte. Omvärlden ska veta var Sverige står. I evigheter har detta varit grundstommen i svensk säkerhetspolitik.

Centerpartist kritiserade Lundgren

Nu, bara ett par dagar efter den uppgörelse han själv skrivit under, säger Lundgren att moderaterna är redo att strunta i alliansfriheten, den nya doktrinens nyckelmening.

Vad säger man?

Hyckleri. Valtaktik istället för ansvarstagande.

Det hade varit mer ärligt av moderaterna att redan från början ställa sig utanför förhandlingarna eftersom man de facto inte är överens med de andra partierna om säkerhetspolitikens inriktning.

Symptomatiskt nog var det centerpartiets Marianne Eriksson som svarade för den hårdaste kritiken mot Lundgrens tolkning. ”Det här betyder inte att vi öppnar för ett Nato-medlemskap”, sade hon. ”För detta krävs en ny säkerhetspolitisk doktrin.”

Marianne Erikssons hållning är rakryggad och fri från dubbeltydigheter.

Hur dessa två partier ska kunna enas om en gemensam säkerhetspolitik i en eventuell borgerlig regering förblir en gåta.

JB