ÅSIKT

Regeringen ska hålla sitt löfte

Ingen ifrågasätter behovet av kompetensutveckling

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sedan ett drygt år tillbaka ligger utredningen med förslag till individuellt kompetenssparande, IKS, på biträdande näringsminister Mona Sahlins bord. I korthet innebär det att den som sparar för egna studier ska kunna skjuta upp skatten tills pengarna tas ut. Hur pengarna används ska den som sparat bestämma.

Idén har fått kritik. Klyftan mellan lång- och kortutbildade kan växa ytterligare. Den som är välavlönad får större utbyte av skattereduktionen. En högre inkomst gör det också lättare att spara.

Samtidigt är det ingen som ifrågasätter behovet av nya resurser för kompetensutveckling. Människor vill också ha större möjligheter att själva avgöra vilken utbildning de behöver. Därför behövs ett nytt system, trots alla riskerna.

Målet – möjlighet till utbildning

I dag finns knappt fyra miljarder kronor undanlagda för kompetenskonton, men fortfarande inget förslag till riksdagen. Ska regeringen kunna hålla sina redan givna löften måste ett förslag fram inom de närmaste veckorna.

Samtidigt förhandlar parterna på arbetsmarknaden om ett så kallat omställningsavtal. Målet är ett system som ger den som förlorar jobbet möjlighet till utbildning.

Tjänstemännen har i dag ett sådant avtal. LO-grupperna saknar det.

Nu diskuterar de fackliga centralorganisationerna att föra samman de båda frågorna. Ett individuellt kompetenssparande skulle vara en del av en helhet som också underlättar tillkoms-ten av omställningsavtal.

Om alla parterna kan skapa ett gemensamt förslag är det utmärkt. Kan det dessutom mins-ka klyftorna i samhället vore det ännu bättre. Enighet är dock inget villkor för ett förslag.

Viktigt att själv besluta om studier

Det vore ett misstag att avstå från en proposition om kompetenssparande. Regeringen har lovat en reform. Redan det är argument nog. Dessutom är det en viktig frihetsfråga att själv kunna besluta sig för att studera. Det är något annat än rätten att få stöd på en föränderlig arbetsmarknad.

Dessutom riskerar regeringen ett nesligt politiskt nederlag i riksdagen. Kommer inte förslaget är fältet fritt för miljöpartiet. Förslaget till kompetenskonton ligger färdigt. Pengar finns avsatta och en stor del av arbetsmarknadens parter vill ha reformen. Det kan inte vara svårt att samla en majoritet av riksdagen, med eller utan regeringens hjälp. Då blir det politiska priset högt.

IP