ÅSIKT

Underkänt, folkpartiet

Partitoppens betygshets möter skarp kritik

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det är inte bara centerpartiets Maud Olofsson som reagerar på folkpartiets betygshets. Nu kommer protester också inifrån folkpartiet. I en debattartikel i Svenska Dagbladet riktar Göran Linde, docent i pedagogik, svidande kritik mot Lars Leijonborgs och Jan Björklunds aggressiva kamp för tidigare betyg och fler betygssteg.

Han gör det i egenskap av oroad folkpartist. "Det finns många med en liberal inställning bland lärare och i akademin. När ett liberalt parti tar till den antiintellektuella släggan, kan man undra var dessa liberaler ska känna sig hemma", skriver Linde.

Men han agerar främst som kunnig och engagerad skoldebattör.

Till skillnad från Leijonborg och Björklund bygger Linde sin åsikt om betyg på gedigna kunskaper om lärandets förutsättningar.

Som så många andra pedagogiska forskare konstaterar han att betyg i sin traditionella form används som ett instrument för "kollektivisering och disciplinering".

Viktigast att lära ordentligt

När betyg används som ett kvitto på prestationer, enligt den modell folkpartiet förespråkar, förytligas lärandet. Det viktiga blir inte att lära sig rätt saker ordentligt. Utan att lära sig saker som enkelt kan mätas på en i förväg bestämd skala.

Linde varnar för misstaget att förväxla nödvändig diagnostisk verksamhet (Var i läroprocessen befinner sig eleven? Hur kan hon hjälpas vidare?) med återkoppling i form av betyg: "Vill vi främja kunskap och kvalitet vore det bättre att vidareutveckla diagnosinstrument och bedömningskunskaper i skolan än att kräva tidig betygssättning."

Även folkpartiets krav på fler betygssteg kritiseras av Linde. Han berömmer dagens svenska betygssystem, som för första gången låter kvaliteten på kunskaperna styra bedömningen.

Elevens förmåga att förstå, uppfatta och lösa problem står i centrum.

En sådan kvalitativ betygssättning försvåras om betygsstegen blir fler. Snäva betygskriterier kräver detaljerade kunskapstester. Helhetssynen på lärandet försvinner.

Det lättast mätbara blir det viktiga. Så försämras undervisningen.

Leijonborg och Björklund lyssnar inte

Lindes kritik mot betygshetsen är på intet sätt ny. Den har länge existerat inom pedagogikforskningen. I Pedagogiska magasinet, Lärarförbundets tidskrift för forskning och debatt, skriver chefredaktören Lena Fejan Ljunghill att belysningen av betygens negativa sidor har varit "ett viktigt inslag i skoldebatten sedan decennier och även lyfts fram av framsynta forskare och pedagoger".

Leijonborg och Björklund lyssnar naturligtvis inte. På deras plakat ryms bara enkla lösningar. De långsiktiga konsekvenserna av deras auktoritära skolpolitik får lärandet ta.

ÅP