ÅSIKT

Ericsson har förlorat viktig kompetens

Företaget kommer att bli ännu känsligare i framtiden

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

De dåliga nyheterna fortsätter att sippra ut från Ericsson. I går meddelade företaget att 3 500 anställda i Stockholm kommer att få sluta. Varslen kommer att beröra anställda på företagets anläggningar i hela länet och omfatta alla personalkategorier.

Mer precisa besked än så kunde inte Ericsson lämna i går. Det står dock klart att gårdagens varsel delvis innebär att krisen i Ericsson går in i ett nytt skede. Den här gången rör det sig inte i första hand om personal i tillverkningen. Visserligen ingår de 600 personer som redan varslats vid fabrikerna i Nynäshamn och Kista. I de fallen kommer jobben att flyttas till lågkostnadsländer.

Men den övervägande delen av dem som kommer att drabbas av gårdagens besked är tjänstemän. Alla verksamheter berörs, inte minst forskning och utveckling.

Ger upp viktig kompetens

Turerna kring Ericsson har inneburit att företaget under de senaste åren bit för bit gett upp viktig kompetens i sina försök att krympa verksamheten. Företaget ska samlas runt kärnverksamheten. Till detta räknas i princip ingen volymproduktion.

Därför har Ericsson också överlåtit en stor del av produktionen på underleverantörsföretag som Flextronics och Samina-SCI. Företag som i många fall skapat rubriker genom sitt sätt att hantera neddragningar. Enligt Dagens Arbete planerar fackklubbarna på Samina-SCI att stämma företaget på miljonbelopp för brott mot medbestämmandelagen i samband med varslen i Bengtsfors och Motala.

Företaget blir än mer känsligt

Gårdagens besked betyder också att program för forskning och utveckling hamnar utanför ”kärnan”. Det innebär att företaget kommer att bli ännu känsligare i framtiden, samtidigt som ytterligare kompetens skingras. Det är en resurs som är svår att ersätta den dag konjunkturen för telekomindustrin vänder.

Beskedet från Ericsson gör det också svårt för de ekonomer, också med anknytning till arbetarrörelsen, som regelmässigt har förklarat industrivarsel som ett utslag av en naturlig strukturomvandling. Sverige kan inte syssla med okvalificerad produktion som stål eller gummi brukar det heta. Sverige ska konkurrera med kompetens, inte med låga löner.

Frågan är hur de som dömt ut basindustrin ska förklara Ericssons neddragningar i teknikutveckling.

Krisen fortsätter

Det är inte säkert att dagens besked behöver innebära en kris för den svenska telekomindustrin. Exempel från bland annat biokemiindustrin talar för att neddragningar i storföretagen ibland på sikt kan frigöra skaparkraft. Däremot betyder det att Ericssons kris fortsätter.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM