ÅSIKT

Tyskland åt tyskarna

Den nya utlänningslagen går åt höger

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

ISverige vill integrationsminister Mona Sahlin införa etnisk positiv särbehandling. Om två sökande till samma jobb har likvärdiga meriter, ska jobbet gå till den sökande vars etniska bakgrund är underrepresenterad.

Hennes perspektiv är glasklart. Det finns en strukturell rasism som stänger ute invandrare från arbetsmarknaden. Den måste mötas med aktiv politik.

I Tyskland har förbundsdagen och förbundsrådet, visserligen under stort tumult men ändå, röstat igenom en ny utlänningslag som också innebär positiv särbehandling – men av tyskar. Utannonserade arbeten ska i första hand erbjudas tyska medborgare, innan behovet av utländsk arbetskraft kan rättfärdigas, betonar den tyska socialdemokratiska regeringen.

Tyskland lider av samma spricka mellan ett inbillat ”vi och dom” som Sverige. ”Tyskar” och ”invandrare” lever ofta i parallella världar och det är ”invandrarna” som ses som andra klassens invånare. Med en ny invandringslagstiftning – som samlar regler för arbetstillstånd, uppehållstillstånd och integrationsåtgärder – är det meningen att integrationen ska stärkas.

Tonen mot asylsökande är hård

Resultatet av den nya invandringslagen riskerar dock att bli det motsatta. Humanitära, politiska och folkrättsliga skäl ska vara giltiga för tillfälliga uppehållstillstånd, men tonen mot de asylsökande är hård. Antalet invandrare ska begränsas genom en marknadsekonomisk modell, som väntas innebära en mer ”kvalificerad” invandring. För att få permanent uppehållstillstånd måste invandrare genomgå så kallade integrationsprogram, ha möjlighet till försörjning och besitta goda språkkunskaper.

De tyska kristdemokraterna, med kanslerkandidaten Stoiber i spetsen, vill vara ännu mer restriktiva och minska invandringen drastiskt. Eftersom över fyra miljoner tyskar går arbetslösa, kräver kristdemokraterna en begränsning av invandringen i absoluta tal. Idén om positiv särbehandling av tyskar verkar vara den socialdemokratiska regeringens försök att kompromissa med sådana protektionistiska (eller snarare främlingsfientliga) stämningar.

Integration – bara vackert tal

Högerextremismen sänder kalla kårar längs Europas ryggrad. Invandrarna skälls för alla möjliga problem, stora som små. Tyskland jamsar med, utan att ens ha ett starkt högerpopulistiskt parti på den nationella arenan.

Det vackra talet om integration är en chimär. Skulden läggs på ”de andra”.

ÅP