ÅSIKT

Stoppa villahuliganerna

Föraktet mot demokratin känner snart inga gränser

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I onsdags demonstrerade Villaägarna mot fastighetsskatten. I Göteborg stod högerextremistiska nationaldemokraterna i främsta ledet. De bar plakat med partinamnet på, trots att arrangören kallat demonstrationen för partipolitiskt obunden.

Företrädare för riksdagspartierna var inbjudna att säga sin mening inför demonstranterna. I både Göteborg och Stockholm avbröts de socialdemokratiska politikerna av högljudda burop.

Det förvånar inte. Så brukar det gå till när Villaägarna demonstrerar. Det som varenda folkrörelseaktivist lärt sig sen barnsben – att respektera andra människors åsikter – är tydligen inte något som skattekverulerande villaägare anser viktigt.

Den här gången övergick buropen till ren hets mot politiker med avvikande mening i skattefrågan. På ett av plakaten i Stockholm stod det ”Mördare” och det lades framför fötterna på socialdemokraternas representant i riksdagens skatteutskott, Arne Kjörnsberg, när han skulle tala. Kjörnsberg utsattes också för bespottning och hot om fysiskt våld. Folkpartiets partisekreterare, Johan Pehrson, fick rent fysiskt stoppa aggressiva demonstranter som försökte angripa Kjörnsberg.

Sanslöst! Villaägarnas ordförande har skrivit en ursäkt till Arne Kjörnsberg men med tillägget att han måste begripa att många människor är desperata på grund av fastighetsskatten. Argumentationen är livsfarlig. Därmed har Villaägarna legitimerat politiskt våld.

Borde be alla om ursäkt

Kjörnsberg ska absolut inte behöva ha någon förståelse för det han utsattes för. Villaägarna har gjort bort sig å det grövsta och bör be alla politiskt förtroendevalda i landet om ursäkt.

Folkpartiets Johan Pehrson och centerns Maud Olofsson har tydligt tagit avstånd från de urartade demonstrationerna. Heder åt dessa företrädare för borgerligheten som förmår skilja på sak och person. Om inte den politiska demokratin kan försvara yttrande- och åsiktsfriheten är den illa ute.

Fastighetsskatten är självklart en angelägen fråga att debattera. Aftonbladet har länge drivit kravet på förnyelse av skattens utformning därför att nuvarande system får orimliga konsekvenser. Skatten har dock beslutats av riksdagen i god demokratisk anda. Skattepolitiken måste kunna diskuteras utan att förtroendevalda politiker ska bli utbuade eller bli kallade mördare. Villaägarnas pöbelfasoner grundar sig i ett skrämmande förakt för demokratin.

Den senaste tidens utveckling mot mer av extremism både till höger och vänster är illavarslande. När demonstrationerna vid EU-toppmötet i Göteborg urartade i kravaller och förstörelse reagerade samhället rättmätigt med bestörtning.

Villaägarnas demonstrationsmetoder ligger inte långt från den autonoma vänsterns. Skattekverulanterna var inte maskerade, men föraktet för det parlamentariska systemet är detsamma. Demokratin är hotad från många håll. HK