ÅSIKT

Fler måste arbeta

Bristen på arbetskraft hotar tillväxten

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Bristen på arbetskraft kommer inom några år att vara ett av de stora problemen för ekonomin, inte bara i Sverige utan i hela Västeuropa.

Om tillväxten ska fortsätta kommer Sverige att behöva fler i arbete, men också längre genomsnittlig arbetstid.

Det är utgångspunkten för rapporten ”Arbete, arbete och mer arbete – alla måste bidra till Sveriges välstånd” som Svenskt näringsliv presenterade i fredags.

Påståendet kan tyckas provocerande i en tid när flera partier har arbetstidsförkortning överst på den politiska dagordningen och när varslen inom industrin drabbar ort efter ort. I Degerfors, Katrineholm och Gislaved känns bristen på arbetskraft knappast aktuell.

Ändå är frågan om hur arbetskraften ska räcka till befogad. Det kommer att bli svårt att rekrytera alla de människor som behövs för att få vården och omsorgen att fungera, och det kommer att behövas många i arbete för att betala för välfärden.

I Sverige har vi dessutom sedan länge en hög sysselsättningsgrad. Det är ett annat sätt att säga att också kvinnor lönearbetar. Det hänger nära samman med den offentliga sektorn.

Två vägar för att öka arbetet

– Det finns två sätt att skapa ett samhälle med hög sysselsättningsgrad. Antingen satsar man på en skattesubventionerad offentlig sektor eller, och då menar jag verkligen eller, så låter man lönerna i omsorgssektorn bli så låga att tjänsterna kan efterfrågas av vanliga löntagare, sa den socialdemokratiske ekonomen Sandro Scocco när rapporten presenterades.

I Svenskt näringslivs rapport pekas det på två vägar för att öka arbetet. Dels måste många av dem som i dag står utanför arbetsmarknaden få en plats. Enligt Ams senaste siffror gick 3,6 procent öppet arbetslösa i slutet på april. Det är den lägsta siffran på tio år, men skulle ha uppfattats som mycket hög före 1990-talets kris.

För att möta bristen på arbetskraft måste dessutom den faktiska arbetstiden öka, enligt Svenskt näringsliv. Ofrivilligt deltidsarbete och en galopperande ökning av sjukfrånvaron innebär hot mot tillgången på arbetskraft, vid sidan av det lidande det skapar för individen. Att skapa ett friskare arbetsliv kommer att bli en av de viktigaste frågorna i årets valrörelse.

Strukturell rasism förhindrar lösning

Trots att den svenska arbetsmarknaden på flera områden skulle kunna fungera bättre kommer bristen på arbetskraft ändå att bli ett huvudproblem. En lösning på det skulle enligt rapporten kunna vara en ökad arbetskraftsinvandring, just det som redan debatteras i andra europeiska länder. Den debatten lär också komma till Sverige. Det finns dock ett problem, och i diskussionen på Svenskt näringsliv pekade professor Magnus Henrekson på det.

– Vi har en dokumenterad oförmåga att ta tillvara människor från andra länder.

I dag råder en strukturell rasism som gör att talet om arbetskraftsinvandring klingar falskt. Så länge högutbildade människor från andra länder inte ens får komma till anställningsintervjuer återstår mycket innan Sverige kan tala om att lösa bristen på arbetskraft genom invandring.

188

IP