ÅSIKT

Det våras för industri-Sverige

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det tog drygt fyra månader för Metalls Göran Johnssons och företagsledare Carl Bennets grupp att arbeta fram ett program för utveckling av den svenska industrin. Gruppens rapport, Framtid för svensk industri, identifierar både branscher och forskningsområden där industrin har möjligheter att växa.

– Kunskapen är den viktigaste konkurrensfaktorn. Utan kunskap har vi ingenting att beskatta, sa Carl Bennet om varför gruppen valt att släppa frågan om skatterna.

Arbetsgruppen föreslår en satsning på omkring 9 miljarder under en femårsperiod. Staten skulle stå för drygt hälften, eller omkring en miljard om året.

– Det här måste göras. Utan dessa satsningar kommer utvecklingsmöjligheter att förverkligas utanför Sverige, deklarerade Carl Bennet vid gårdagens presskonferens.

En hörnsten i rapporten är satsningen på ett bättre innovationsklimat. Samarbetet mellan företag, fack, politik och högskolor måste förbättras. Företagare behöver mötesplatser och finansiering av nya idéer.

Andas framtidstro

Enligt rapporten bör en sådan satsning, liksom i Finland, ledas av en speciell grupp med ministrar och ledare i företag och fack och med statsministern som ordförande. Samtidigt betonar gruppen vikten av att de konkreta formerna får växa underifrån, till exempel i form av industriella utvecklingscenter.

”Framtid för svensk industri” andas framtidstro och lyfter fram några svenska spjutspetsområden, exempelvis industridesign och produktionssystem. Bland annat lanseras ett konkret förslag till en ny spetsutbildning i fordonsdesign. Fordonsindustrin pekas, tillsammans med IT-sektorn och läkemedelsindustrin, ut som områden där den svenska industrins starka ställning måste försvaras och utvecklas.

Gruppen föreslår forskningssatsningar och flera konkreta åtgärder för att förstärka utbildningen. Bland annat ett förslag om allmänt basår på högskolan, något Thomas Östros bör nappa på.

Strategidokumentet kommer att hålla den kommande regeringen sysselsatt under åtskilliga år. Det är utmärkt, även om det reser frågan om varför förslagen inte redan kommit från Perssons ”superdepartement”.

Ingen kravlista

Samtidigt finns det ett värde i att förslagen inte kommit till som en kompromiss mellan olika intressen eller lanseras som politiska utspel. I stället innebär ”Framtid för svensk industri” ett åtagande från både företagsledare och fackföreningsföreträdare att verkligen verka för att Sverige får ett kunskaps- och innovationsklimat i världsklass.

Som Ingegerd Green, vd på industriellt utvecklingscentrum i Gnosjö och ledamot i gruppen, uttryckte saken:

– Det här handlar inte om en kravlista till politikerna. Vi har också rannsakat oss själva. Att arbeta med utveckling är ett ömsesidigt ansvar.

Om den synen får spridas har gruppen gjort en viktig insats för svensk industris framtid.

191

IP