ÅSIKT

Invandrarna behövs – ge dem arbete nu

Fördomar och osäkerhet gör att många inte ens får chansen

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ska den svenska arbetsmarknaden öppnas för en ökad arbetskraftsinvandring? I förra veckan lanserade Svenskt Näringsliv förslaget att det ska bli lättare att anställa medborgare i länder utanför EU. Bland andra moderatledaren Lundgren hakade snabbt på.

Göran Persson förklarade snabbt att det vore det dummaste vi kunde göra att öppna för en massiv arbetskraftsinvandring nu. Först måste de arbetslösa, inte minst invandrare, som i dag finns i samhället erbjudas plats på arbetsmarknaden enligt Persson.

Använder kända paroller

När Svenskt Näringsliv i går presenterade sina recept för tillväxt återkom förslaget.

Tillsammans med kända paroller som privatisering av offentlig verksamhet, sänkt skatt och färre arbetsrättsliga regler utgör kravet på en fri arbetskraftsinvandring en av programmets hörnstenar.

På sikt kommer arbetsmarknaden att öppnas. Sverige, liksom de flesta andra västeuropeiska länder, står inför brist på människor som kan arbeta. Statistiska centralbyråns befolkningsprognos som presenterades i veckan sätter problemet i blixtbelysning.

Fram till 2014 räknar statistikerna med att befolkningen i arbetsför ålder, 20–64 år, ökar. Sedan sjunker den långsamt.

Samtidigt vet vi att unga människor behöver längre utbildning. Den faktiska pensionsåldern är snarare 62 än 65 år.

Lägg till detta att antalet äldre blir nästan 900 000 fler de närmaste 50 åren. Den svenska ekonomins långsiktiga problem blir tydligt. Då hjälper det inte att Sveriges situation i stort liknar andra västeuropeiska länders.

Siffrorna säger dock ingenting om vilken politik som bör föras på kort sikt. Den svenska arbetsmarknaden är dokumenterat dålig på att utnyttja kompetensen hos de människor som finns i landet.

Det gäller i synnerhet om de har ett ursprung i andra länder. Fördomar, osäkerhet och en strukturell rasism gör att många inte ens får chansen att visa vad de kan.

Värdering av utländska betyg

Här behövs insatser, bland annat värdering av utländska betyg.

Det har både Svenskt Näringsliv och den så kallade Bennetgruppen pekat på.

Göran Persson lovade också i tisdags att tillsätta en arbetsgrupp för att tillsammans med näringslivet underlätta för invandrare att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det är hög tid.

Att, som Svenskt Näringsliv föreslår, i dag ge företagen fri rätt att söka arbetskraft i vilket land de vill riskerar i stället att sopa problemen med integrationen under mattan. Sådant kan göda främlingsfientlighet.

IP