ÅSIKT

Absurt, Blair

Persson borde förklara för sin brittiske kollega attpolitiken är oacceptabel

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I går kom det oroväckande signaler om att den brittiska regeringen är på väg att anta nya stenhårda regler mot flyktingar. I en intern promemoria, som läckt till tidningen The Guardian, föreslår Tony Blairs rådgivare Olivia McLeod ett paket av åtgärder som i bästa fall kan beskrivas som absurda.

Brittiska krigsfartyg ska användas för att redan på internationellt vatten stoppa båtar med illegala flyktingar. Hon vill också att flygvapnets transportplan ska användas för massutvisningar av flyktingar som fått avslag på sina asylansökningar. Flygplanen ska även användas för utvisning till länder som det annars är svårt att återsända människor till, exempelvis Somalia.

Dessutom ska det brittiska biståndet villkoras. Endast länder som accepterar att återta flyktingar som utvisats från Europa ska vara berättigade till bistånd. Enligt The Guardian är Storbritanniens biståndsminister Clare Short emot förslaget eftersom det strider mot de internationella biståndsreglerna.

Ännu inte offentligt material

Förslagen återfinns alltså i ett internt arbetsmaterial och är ännu inte den brittiska regeringens officiella hållning. Att det läckt till pressen får betraktas som en bonus. Nu vet vi hur diskussionerna går. Vi vet att labourregeringen är anfrätt av de senaste årens framgångar för främlingsfientliga krafter i Europa. Vi vet också att de tyvärr verkar dra alldeles fel slutsats av utvecklingen.

Redan tidigare har det framkommit att Tony Blair försökt få med sig Spaniens premiärminister José Maria Aznar på ett liknande förslag om villkorat bistånd. Dessutom har andra labourpolitiker som Peter Hain och David Blunckett gjort märkliga uttalanden om muslimska invandrare.

Våga ställa alternativa frågor

Det öppna och mångkulturella samhället utmanas av i dag nya högerpartier. I det läget krävs motkrafter. Det krävs regeringar som inte accepterar högerns dagordning, som vågar ställa alternativa frågor: Hur ska vi lösa samlevnaden och integrationen på ett humanistiskt och respektfullt sätt? Hur ska vi klara invandring och asylmottagande utan att göra avkall på grundläggande rättigheter?

Det sista den europeiska vänstern behöver är en brittisk labourregering som i sina interna arbetsmaterial funderar över hur man ska gå främlingsfientligheten till mötes.

Göran Persson som brukar berömma sig om närmast daglig kontakt med den brittiske premiärministern borde slå en signal till Blair och förklara att förslagen är oacceptabla för ett demokratiskt och humanistiskt Europa.

JB

ARTIKELN HANDLAR OM