ÅSIKT

Bravo, Thomas Östros

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Gymnasieskolans individuella program läggs ned. Historia blir kärnämne på gymnasiet. Utvecklingssamtalens roll i grundskolan stärks. Det meddelade utbildningsminister Thomas Östros i går.

I dag läser 15 procent av gymnasieeleverna på det individuella programmet. Det som var menat att bli en övergångslösning har blivit en av gymnasieskolans vanligaste utbildningsvägar. Östros vill att elever som inte fått godkänt i grundskolans kärnämnen ändå ska få börja läsa på gymnasieskolans nationella program. Där ska de få extra stöd för att klara av studierna.

Gymnasieskolan kommer att kräva mer resurser när undervisningen måste anpassas efter individen. Men förändringen är uteslutande av godo.

Elever som av en eller annan anledning har halkat efter måste garanteras stöd inom den ordinarie utbildningen. Särlösningar är i längden inte försvarbara.

Skriftligt omdöme

För de elever som inte når målen i grundskolans årskurs nio ska ett skriftligt omdöme ges. Där ska det framgå vilka kunskaper eleven har – och vilka som behöver uppnås. Omdömet bildar grund för de fortsatta studierna på gymnasiet. Så stärks utvecklingssamtalens roll.

Lärandet, inte bedömningen av det, sätts i centrum. Den skriftliga dokumentationen av utvecklingssamtalen ska inte likna betyg, utan ske i form av en individuell utvecklingsplan, betonar regeringen.

Detta, tillsammans med historia som nytt kärnämne i gymnasiet, höjer undervisningens ambitionsnivå. Fler elever ges reella möjligheter att nå kunskapsmålen. Den sammanhållna skolan ställer krav, men ger också stöd, till alla.

Liberala skolmajorer som kallar svensk skolpolitik ”flummig” vet inte vad de talar om. ÅP

ARTIKELN HANDLAR OM