ÅSIKT

Kurser som hjälper i stället för stjälper

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: MARIA ÖSTLIN
LÄR SIG SVENSKA SNABBARE I höst inför Skolverket en ny plan för svenskundervisningen. Kurserna anpassas till invandrarnas förutsättningar, utbildningsbakgrund och mål.

1 AUGUSTI 2002. Analfabeter och akademiker i samma klass. Så har det kunnat se ut på kommunernas kurser i svenska för invandrare (Sfi). Resultatet har blivit en statisk utbildning som många gånger stjälpt i stället för hjälpt.

En kartläggning från Integrationsverket som kom i våras visade att bara en tredjedel av flyktingarna klarade svenskakurserna med godkända betyg. Resultatet blev svårigheter att få jobb.

Personliga mål

Nu ändrar Skolverket på det. I höst införs en ny kursplan med tre olika studienivåer, som blir obligatorisk i alla kommuner den 1 januari 2003. Svenskakurserna anpassas till invandrarnas olika förutsättningar, utbildningsbakgrund och mål med studierna. Varje person får ett personligt studiemål som ska kunna uppnås inom rimlig tid.

Tanken är att den nya, mer individanpassade undervisningen ska kunna kombineras med vuxenutbildning, praktik, jobb eller annan sysselsättning. Språklig teori och praktik vävs samman. Det är en viktig förutsättning för att lära sig nya språk.

Reformen kommer inte en dag för tidigt - snarare för sent. Personer med utländsk bakgrund diskrimineras på arbetsmarknaden. Arbetsgivare som ogärna anställer invandrare skyller på dåliga språkkunskaper. Samtidigt erbjuder samhället undermålig svenskundervisning. Så fungerar den strukturella rasismen. Det blir en ond cirkel.

Ta tillvara kompetensen

Samhällets, statens och kommunernas ansvar för marginaliseringen av personer med utländsk bakgrund är stort. Vid sidan om anständig språkundervisning måste det finnas ett bra system för meritering av de kunskaper flyktingar har med sig när de kommer till Sverige. En läkare som utbildats i något av arabländerna ska inte behöva börja om från noll i sitt nya hemland. Kompetens ska alltid tas tillvara.

Människors attityder måste förändras. Visst är det viktigt att behärska svenskan. Men det är långtifrån det enda kriteriet på bra arbetskraft. Vi lever i en internationaliserad värld, sägs det. I fler och fler platsannonser ställs krav på goda kunskaper i andra språk än svenska. Vad har flyktingar och invandrare om inte det?

Inskränkt storsvenskt

Sverige har blivit mångkulturellt, tack och lov. Både samhällets insatser och människors sätt att möta varandra måste präglas av den insikten. Skolverkets reformering av svenskakurserna är ett steg framåt. På många andra områden är tänkandet fortfarande för inskränkt storsvenskt. Stora mänskliga resurser går till spillo.

Vakna, Sverige! Eller på vilket språk man nu vill säga det.

ÅP

ARTIKELN HANDLAR OM