ÅSIKT

Dagis hotar högerns familjedröm

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

5 AUGUSTI 2002. Borgerligheten är nu mer än någonsin splittrad i synen på familjen. Det blev tydligt när moderaterna i förra veckan presenterade sin familjepolitik.

Partiet föreslår ett nytt barnomsorgsstöd. Familjer med barn mellan ett och tre år (som inte går i förskolan) ska få 3 000 kronor i månaden. Om barnen går i förskola på deltid sjunker stödet.

Råd stanna hemma

Moderaternas barnomsorgsstöd liknar det gamla vårdnadsbidraget, liksom kristdemokraternas förslag på barnomsorgskonto. 80 000 skattefria kronor under barnens andra och tredje år ska enligt Alf Svensson ge familjerna – läs kvinnorna – råd att vara hemma med barnen.

Kraven på vårdnadsbidrag (även om det inte längre kallas för det) isolerar moderaterna och kristdemokraterna – också inom borgerligheten. Folkpartisterna gillar över huvud taget inte vårdnadsbidrag. Centerstämman beslutade i sommar att slå dem följe och överge hemmafrumodellen.

Valfrihet?

Kristdemokraterna och moderaterna talar om valfrihet för familjerna. Men deras envetna motstånd mot maxtaxan avslöjar dem. Den politiska högern gillar inte offentlig barnomsorg. De vill hålla kvar barnen i hemmet så länge som möjligt.

Maxtaxan är en pedagogisk reform. Gemensamma, samhälleliga pengar satsas på alla barns möjlighet att utvecklas i förskolan, i grupp med andra barn och under ledning av kompetent personal.

Den offentliga barnomsorgen är dessutom avgörande för kvinnors möjlighet att förvärvsarbeta, och därmed att vara ekonomiskt oberoende från sina män.

Inget av de argumenten biter på moderaterna och kristdemokraterna. Högern är beredd att offra mycket för den konservativa kärnfamiljsmodell som förskolan hotar.

ÅP