ÅSIKT

Folkpartiet skapar bara nya orättvisor

I praktiken ett system för gästarbete, som ytterligare skulle fördjupa klyftorna på arbetsmarknaden.

Foto: MAGNUS WENNMAN
SYSTEM FÖR GÄSTARBETE Folkpartiledaren Lars Leijonborgs förslag till ny integrationspolitik riskerar att ge invandrarfientligheten ännu mer luft under vingarna.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den svenska arbetsmarknaden behöver ett B-lag. Det hävdar folkpartiet i sitt förslag till ny integrationspolitik. Enligt partiet är det en förutsättning för att bryta långtidsarbetslöshet och bidragsberoende, inte minst bland invandrare.

Försämrat anställningsskydd, längre provanställningar och mindre inflytande för de fackliga organisationerna när entreprenörer anlitas, så ser den liberala politiken ut. Dessutom ska bidragstagare ut och jobba. Lönerna ska vara lägre än normalt och jobben skapas genom personaluthyrning.

Arbetsmarknad före språk

Det folkpartistiska förslaget till ny integrationspolitik som presenterades i helgen har kritiserats hårt. Framför allt har idén att införa ett krav på kunskaper i svenska språket som ett villkor för svenskt medborgarskap förvånat. Åtskilliga, också inom det egna partiet, har pekat på det orimliga i att fastställa en nivå på språkkunskaper för att skilja dem som är värdiga att få medborgarskap från andra.

Kärnan i det folkpartistiska förslaget rör dock arbetsmarknaden. Integrationen genomförs bäst genom att invandrare kommer i arbete och kan försörja sig själva. Enligt folkpartiet hindras det i dag främst av arbetsrättsliga regler och byråkratiskt krångel. Lösningen heter avreglering och låglönejobb.

Förfalskning av verkligheten

Sambandet mellan arbetsmarknaden och integrationen är det ingen som ifrågasätter. Dagens segregation är till en del ett resultat av att många flyktingar, i synnerhet bland dem som kommit under 90-talet, aldrig fått möjlighet att få ett arbete.

Att beskriva detta som ett resultat av arbetsrättsliga regler eller en slapp bidragskultur är dock att förfalska historien. Nittiotalets ekonomiska kris där hundratusentals arbeten försvann innebar ett grundskott mot integrationen. Men den var ett resultat av en misslyckad ekonomisk politik och ett halsstarrigt försvar av kronkursen, inte av socialdemokratisk invandringspolitik.

Ökar klyftorna ytterligare

Dessutom vill folkpartiet ha ett system för arbetskraftsinvandring. I praktiken ett system för gästarbete. Det skulle ytterligare fördjupa klyftorna på arbetsmarknaden. Personer som arbetskraftsinvandrat ska under de fem första åren få stanna bara under förutsättning att anställningen består. Förlorar de jobbet så åker de ut.

Det folkpartistiska programmet kommer knappast att fylla igen klyftan mellan invandrare och svenskar. Däremot skulle det skapa nya orättvisor på svensk arbetsmarknad. Just därför riskerar också liberalerna att ge invandrarfientligheten mer luft under vingarna.

IP