ÅSIKT

Bush mot Saddam – ett krig i repris?

Både George W Bush och Saddam Hussein anser sig ha en djävul att bekämpa.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den yngre Bush har likt en kristen sekterist delat in världen i goda och onda. Få kan överträffa Saddam Hussein i rollen som djävulen själv. I det ödesdrama eller den hämndaktion för pappas fiasko som den amerikanske presidenten försöker gestalta, måste den irakiske diktatorn falla.

Ännu är inte det slutgiltiga scenariot fastställt.

Valmöjligheterna är fem: från en snabb kupp till ett mer massivt Gulf-inspirerat krig. Ett antal medagerande är tillfrågade, närmare bestämt de fyra irakiska motståndsgrupperna. Omvärlden, i varje fall säkerhetsrådets medlemmar, behövs som alibi för Bushs krig. Också ett betydande antal arabiska stater bör mobiliseras.

Arabländerna säger nej

Bush behärskar inte spelet, ännu. De arabiska politikerna, också den klan av auktoritära ledare som beskyddas av USA, avvisar krigsäventyret. Det skulle allvarligt hota hela regionen, skada oljeproduktionen och leda till förödande humanitära offer. Ingen kan ens antyda före-komsten av demokratiska maktkonstellationer som kan ta över efter Saddam. Nu är det nödvändigtvis inte demokrati USA eftersträvar i Irak.

Europeiska ledare som Jacques Chirac och Gerhard Schröder distanserar sig närmast demonstrativt från Bushs krigsplaner. De är inte bara trötta på den europeiska lakej-rollen, de underkänner också USA:s påståenden att det finns kopplingar mellan al-Qaidas terroristnät och Irak, och att Saddam Hussein redan disponerar kärnvapen som han är beredd att använda.

Däremot inser europeiska politiker att Irak säkert håller kemiska och biologiska vapen. Risken för att dessa skulle användas om Irak angrips är mer ett argument mot än för en militär attack.

FN:s säkerhetsråd kommer knappast att stödja ett Irak-krig, däremot måste FN tvinga Irak att respektera villkorslösa vapeninspektioner.

Till de geopolitiska skäl som talar mot Bushs krigsplaner hör Mellanöstern-konflikten.

Ett USA som anfaller Irak och samtidigt stöder Israels ockupationspolitik saknar trovärdighet som medlare och undergräver sitt redan svaga förtroende hos den arabiska befolkningen.

En brutal diktator

Saddam Hussein är en av vår tids mest brutala diktatorer, hans maktapparat förtrycker större delen av befolkningen. Landet håller kon-centrationsläger och delar av den kurdiska minoriteten har mördats.

Saddam och hans regim har behållit makten trots två ohyggliga krig, där miljoner irakier dödats.

Att inleda ett tredje krig vore som det heter i Financial Times: ”Ett misstag och ett brott.”

OS