ÅSIKT

En auktoritär borgerlighet

Trivs socialliberalerna med valrörelsen 2002?

Foto: LOTTE FERNVALL
SPECIALLÖSNINGAR FÖR SPECIALMÄNNISKOR Borgerligheten överger idén om det sammanhållna samhället och skiljer människor från varandra.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I tisdags kväll frågades Gudrun Schyman ut i TV 4. Hon tog avstånd från folkpartiets förslag om godkända språktester som villkor för medborgarskap. I stället talade Schyman om alla människors rättigheter och skyldigheter, oavsett ursprung och etnicitet.

– Men ställer du inga krav? pressade programledarna Alice Bah och Lennart Ekdahl på.

Efter en dryg veckas debatt om folkpartiets integrationsprogram är människovärdet relativiserat. Debatten har flyttat fokus från samhällets ansvar för den strukturella rasism som stänger många människor ute, till invandrarnas eget ansvar för sin situation.

Folk ska inte komma hit och snylta. De får minsann anstränga sig om de ska leva i Sverige, andas diskussionen. Ur ”vi” urskiljs nu ett ”dom”. Etniciteten används som splittrare.

Tendensen känns igen från den främlingsrädda och människofientliga debatt som gynnar högerextrema krafter i många europeiska länder.

Speciallösningar

Borgerligheten har blivit auktoritär. Det folkparti som tidigare varit känt för humanism gör nu moderaterna sällskap och satsar på speciallösningar för specialmänniskor. Folk från andra länder får gärna komma hit och vara med i produktionen, men inte på samma villkor som alla andra. Kollektivavtal är för oss. Låglönejobb och otrygga anställningsförhållanden för dem.

Den svenska egennyttan löper som en röd tråd genom hela argumentationen. Det är varken rättvist eller generöst.

Tron på det auktoritära märks också i moderaternas och folkpartiets skolpolitik. Betyg beskrivs som skolans frälsning. Elever som inte klarar kraven ska tidigt skiljas från sina klasskamrater. Den enskilda elevens prestation, inte skolans ansvar för att hon lär sig det hon behöver, sätts i centrum. Avstängningar av elever som mobbar, inte det vardagliga och långsiktiga arbetet för en bra skolmiljö, görs till huvudsak.

Patriarkala stämningar

Alf Svensson har anledning att mysa. Kristdemokraternas nymoralism, manifesterad bland annat i synen på kvinnan och sexuella minoriteter, vädjar till samma auktoritära och patriarkala stämningar.

Borgerligheten överger idén om det sammanhållna samhället och skiljer människor från varandra. Den stora moderata frihetsreformen i valrörelsen 2002 är krogar som har öppet dygnet runt. ”Något ska väl alla de nya poliserna ha att sysselsätta sig med”, tänker väl Lundgren.

Trivs socialliberalerna med valrörelsen 2002? Ställer de upp på den hårda, borgerliga människosyn som nu blir tydlig?

ÅP