ÅSIKT

Barnen i fokus i s-manifestet

Otryggheten kan inte botas med skattesänkningar

Foto: KRISTER HANSSON
S-SATSNING PÅ DE UNGA Barnen förlorade på 90-talets krisbekämpning. Nu är det hög tid att reparera bristerna. Därför föreslår socialdemokraterna i sitt manifest i dag mer personal och fler vuxna i förskolan. Också fritis och fritiden ska bli mer ordnad – partiet vill satsa pengar från Svenska Spel och engagera idrottsrörelsen att göra större insatser.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

För stora dagisgrupper, stängda fritidsgårdar, förfallna fotbollsplaner, bostadslösa ungdomar och en ungdomskultur med våld, knark, sprit och dygnetruntöppna krogar, är det framtiden?

Socialdemokraterna sätter barnens och ungdomarnas villkor i centrum i sitt valmanifest som presenteras i dag. De stora dagisgrupperna är en av valets heta frågor. Alla partier vill minska grupperna men staten ska självklart inte bestämma dagisgruppernas storlek. Barn har olika behov men alla barn har stort behov av vuxna, av att bli sedda och ha någons hand och knä att krypa upp i när det behövs. Därför föreslår s-manifestet mer personal till förskolan.

Dags reparera bristerna

Barnen hamnade bland förlorarna under nittiotalets hårda krisbekämpning. Personalnedskärningarna då och maxtaxan nu har skapat alltför stora barngrupper. För de större barnen stängdes fritis och andra aktivitets- och gratislokaler. Ungdomar och studenter blev förlorarna när bostadsbyggandet säckade ihop.

Det är hög tid att reparera bristerna och socialdemokraterna vill reparera med mer personal och fler vuxna i förskolan. Också fritis och fritiden för de större ungarna ska bli mer ordnad och aktiv både i skolan och utanför. Partiet vill satsa pengar från Svenska Spel och engagera idrottsrörelsen att göra större insatser. Kampen mot knarket lyfts fram och i valmanifestet finns också ett ökat bodstadsbyggande med fler student- och ungdomsbostäder.

När riksdagen tog sommarlov i våras lovade Göran Persson att leta upp och göra något åt vad han kallade ”otrygghetens öar” i olika delar av samhället. En del av dessa otrygga öar tar nu socialdemokraterna itu med. Förslagen är inte alltid så konkreta, inga direkta plånboksfrågor eller skattesänkningar. I stället handlar valmanifestet till stora delar om ett bättre gemensamt samhälle, där alla ska vara med.

Ingen ska lämnas utanför

Att otryggheten och oron växer inför ogripbara och allt snabbare förändringar, inför press och stress, svårigheten att räcka till för barn och gamla och jobb eller hoten om våld och terror vet vi. De kan inte botas med löften om skattesänkningar, en friare marknad eller fler privatiseringar. Det handlar om något så gammaldags som trygghet i gemenskap, att ingen ska lämnas bakefter eller utanför.

I en tid som skakas av nittiotalets baksmälla – förlorade pensionsmiljarder i spåren på kapitalismens kris, direktörernas girighet och börsernas fall – borde ett socialdemokratiskt manifest också staka ut vad som ska vara privat och vad gemensamt, om en ny maktrelation mellan marknad och politik. Denna klassiska vänster/högerfråga måste valet också handla om.

LA