ÅSIKT

Manifest för tryggheten

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: URBAN ANDERSSON
LANDSFADERN Göran Persson vill få väljarna att känna trygghet.

20 AUGUSTI 2002. Socialdemokratin andas ungdomlighet. Som Aftonbladets ledarsida redan igår kunde konstatera är det barnen och ungdomarna som står i centrum för den socialdemokratiska valrörelsen. Barnbidraget höjs och flerbarnstillägget ska gälla även för barn nummer två. 6 000 nya förskollärare ska rekryteras. Tjugotusen studentbostäder ska byggas. De ungas fysiska hälsa ska förbättras.

De unga socialdemokraterna är så nöjda att de inte skriver ett eget valmanifest i år.

"Tillsammans för trygghet och utveckling" sammanfattas valbudskapet.

Väljarna ska uppenbart känna trygghet - det är den klassiska reformsocialdemokratin som går till val. Ordning och reda i finanserna. Budgetutrymme för reformer. Mer överraskande än så är det inte. Men det rör människors vardag.

Trygghet skapas i den gemensamma välfärden. De sociala reformer som redan inletts under s-regeringens tid ska fortsätta. Sjukvården tillförs ytterligare 20 miljarder kronor i en särskild satsning på att förkorta köerna. En nationell vårdgaranti kommer att införas, dock osäkert när. Taket i sjukförsäkringen höjs.

Tryggt på jobbet

Tryggheten rör också arbetslivet. På presskonferensen gjorde Göran Persson märkligt nog inget nummer av den ideologiska skillnaden mellan borgerligheten och socialdemokratin på denna punkt. Det myckna talet om arbetskraftsinvandring rör i grunden synen på arbetsmarknaden och de fackliga rättigheterna. Borgerligheten vill använda arbetskraftsinvandringen till att komma åt arbetsrätt och kollektivavtal.

Socialdemokraterna har chans att ideologisera denna fråga. Kampen för ett tryggare och mänskligare arbetsliv innehåller en klassisk vänster-höger-dimension som kan pigga upp valrörelsen.

Miljöfrågorna hänger fortfarande tydligt med i den perssonska visionen om ett bättre Sverige. Det är utmärkt. Förhoppningsvis stannar det inte vid retorik under nästa mandatperiod, om regeringen sitter kvar. Moderatledarens tomma ord i Ekots partiledarutfrågning visar att det finns en klar skillnad mellan vänsterblocket som tar de gröna frågorna på allvar och högern vars profil är gråare än betong.

Nedtonad utrikespolitik

Den angelägna integrationsfrågan har fått ett eget avsnitt i valmanifestet. Äntligen tycks arbetarrörelsen ta kampen mot segregationen på allvar. Tyvärr är utrikespolitiken starkt nedtonad. Manifestet betonar dock att biståndet ska nå enprocentsmålet.

Jämställdheten tycks inte heller så "het", trots epitetet feministiskt parti. "Vi är inställda på hård kamp mot ojämlika löneskillnader, mot kvinnovåld och mot diskriminerande strukturer i samhället", lyder den enda meningen. Varför så vagt? När kommer en konkret målsättning, likt den om arbetslösheten, för "lika lön för lika arbete"?

HK