ÅSIKT

Olofsson ger Persson stöd

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: MAGNUS SANDBERG
LÄXAR UPP Maud Olofsson och centerpartiet kritiserar regeringen för att vara för tam mot USA.

23 AUGUSTI 2002. – Jag vill ge regeringen stöd för att våga ställa krav på USA, sade centerledaren Maud Olofsson i gårdagskvällens utfrågning i Sveriges Television.

Maud Olofsson tycker att Sverige och Göran Persson borde tala med en tydligare röst i utrikespolitiken, som på Olof Palmes tid, men förklarade ändå att Sverige måste agera gemensamt med EU.

Mer självständig

Centerledaren har de senaste dagarna visat en mer kritisk hållning till Sveriges linje gentemot USA. Olofsson tycker att vi tydligare måste visa USA att ett eventuellt krig mot Irak kräver uppenbara motiv, tydliga bevis och måste ske med stöd av FN.

Det är intressant att centern nu intar en mer självständig hållning inom det borgerliga blocket till den totala uppslutningen kring USA:s antiterrorpolitik och Amerikas roll som världspolis.

Centern har sedan lång tid varit socialdemokratins starkaste bundsförvant i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken. Att Olofsson nu kritiserar Göran Perssons ”tystnad” ger regeringen underlag att med större tyngd agera inom EU och i FN för linjen att vi inte kan acceptera att USA agerar på egen hand vid sidan av FN.

Tydlig bild

Veckans valutfrågningar i radio och tv av centerledaren har givit en ganska klargörande bild av var centern står och vart Maud Olofsson vill leda partiet. Utan tvekan är hon på väg att modernisera partiet. Framför allt i familjepolitiken där centern nu övergivit hemmafrulinjen och föreslår fördubblade barnbidrag, extra stimulans till pappor som är mera hemma med barnen och sänkt grundavdrag för låginkomsttagare – allt med syfte att underlätta för kvinnor att förena familj och barn med yrkesarbete.

Detta kommer på sikt att få effekter också för övriga trygghetssystem och föra centern närmare arbetslinjen och principen om inkomstbortfall i socialförsäkringarna i stället för enbart grundtrygghet.

Bonderötter

Centern har en nyckelroll i svensk politik. Med dess rötter i bonderörelsen, som Maud Olofsson gärna talar om, och kampen för bättre villkor för ”småfolket” med låga inkomster har centern i sakpolitiken ofta sammanfallande intressen med socialdemokraterna trots den hårda kritik som hörs. Det som skiljer är värderingsfrågor som rör äganderätt, privata (små)företag, individens självbestämmande och synen på facket.

Dörrarna hålls öppna

I grunden är dock centern ett praktiskt samarbetsparti och trots Maud Olofssons försäkringar att hon önskar en borgerlig regering och i dag inte ser några samarbetsmöjligheter med socialdemokraterna, stängs inga dörrar för morgondagen. I valet ska väljarna bestämma var tyngdpunkten ska ligga i svensk politik. Det skulle inte överraska om några fler tyngder hamnar hos centern och Olofsson. Tydliga besked, oräddhet och en lust för den egna politiken brukar övertyga. Eller – gladast vinner, som Göran Persson brukar säga.

LA