ÅSIKT

Tydlig skillnad på höger och vänster

Moderaterna nämner inte ens vikten av antidiskriminering

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Socialdemokraterna och moderaterna har presenterat var sin rapport om integrationspolitik. Det är klargörande läsning. Skillnaden mellan höger och vänster i integrationspolitiken blir tydlig.

Moderaterna marknadsför speciallösningar för specialmänniskor. Invandrares socialbidrag ska villkoras med praktik eller ”annan kompetenshöjande verksamhet”. Socialbidrag ska kunna betalas ut som lån.

Anledningen är väl att moderaterna, som de skriver i sitt valmanifest, inte accepterar ett ”kravlöst bidragsberoende där de sociala myndigheternas passivitet ger invandrare möjlighet att överutnyttja välfärdssystemet”.

Social förklaring uteblir

Splittringen i ”vi” och ”dom” märks också i partiets syn på integration och kriminalitet. Brottslighet ”slår mot dem som utsätts för våld och brott, men är också ett upphov till andras rädsla och en grogrund för invandrarfientlighet”, skriver moderaterna och presenterar brottsstatistik som visar att utländska medborgare är överrepresenterade.

De skriver inget om sociala förklaringar: marginalisering och utanförskap som grogrund för kriminalitet. Däremot vill moderaterna att personer som har dubbla medborgarskap och begår grova brott ska kunna fråntas det svenska.

Bekämpa strukturell rasism

Snacka om att ogenerat antyda människors etnicitet som en orsak till brottslighet.

Där moderaterna lägger ansvaret för integrationen på individerna, eller snarare invandrarna, väljer socialdemokraterna att se och bekämpa den strukturella rasism som stänger många människor ute.

Politiken mot etnisk diskriminering är bärande i socialdemokraternas integrationsrapport. Moderaterna nämner inte ens vikten av antidiskriminering.

Socialdemokraterna vill stärka diskrimineringsombudsmannen och utöka diskrimineringsskyddet inom arbetslivet, utbildningen, sjukvården och de sociala försäkringssystemen. Kunskapen om diskrimineringslagarna ska öka och arbetsgivare ska ”systematiskt börja arbeta med handlingsplaner för att motverka diskriminering”.

Tydlig skillnad på människosyn

Dessutom vill socialdemokraterna tillvarata kommunernas erfarenheter i kampen mot segregationen. I storstädernas förorter finns många praktiska integrationsprojekt som varit lyckosamma.

Socialdemokraterna har rätt perspektiv. Nu återstår de praktiska resultaten. De senaste årens arbete med integrationen lämnar minst sagt mycket i övrigt att önska.

Individen eller samhället? Lathet eller marginalisering? De senaste dagarna har det antytts att alla partier talar med samma röst i integrationsdebatten. Inget kan vara mer fel. Skillnaderna i synen på människan är tydliga.

ÅP