ÅSIKT

Utan rättvisa ingen god miljö

Foto: AP
Miljöaktivister demonstrerade i februari i Porto Alegre i Brasilien för en globaliserad demokrati. Många är pessimistiska inför toppmötet i Johannesburg som startar i morgon. Mer löftesrik är den globala folkrörelsen för rättvisa, utveckling och en god miljö.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I morgon börjar världstoppmötet i Johannesburg om hållbar utveckling. Dagordningen har förändrats sedan Riomötet för tio år sedan. Klyftan mellan USA och den övriga världen har djupnat. De internationella bankerna har stärkt sin makt över u-länder och nya frihandelsavtal utmanar miljöreglerna.

Taktiskt missgrepp

USA säger nej till de viktigaste stegen för den globala miljön – Kyotoprotokollet om klimatet, Baselkonventionens förbud mot export av farligt avfall till u-länderna och biosäkerhetsprotokollet om gentekniken.

Tanken är att Johannesburg ska anta ett handlingsprogram för de kommande tio åren. Utsikterna är mörka, främst på grund av USA:s motstånd mot bindande krav. Det har också varit ett taktiskt missgrepp att försöka behandla alla tänkbara frågor i de långa förhandlingsdokumenten.

Nu gäller det att slåss för de viktigaste konkreta förslagen. Det är bra att Sverige och EU ställer krav på rent vatten, bättre avlopp, förnybar energi och biologisk mångfald. Medborgarna måste också få rätt till information om miljön och kunna påverka beslut, oavsett var i världen de bor. Förhandlarna bör inte ge upp dessa krav i förtid genom kompromisser om att målen ska nås ”om möjligt” eller ”där det är lämpligt”. Det är bättre att ställa USA utanför än att anta ett dokument som helt saknar bindande steg framåt.

Slippa fiaskostämpeln

Det är inte bara USA som måste göra mer, om Johannesburg ska slippa fiaskostämpeln.

EU måste ge tydliga signaler om att reformera sin skadliga jordbruks- och fiskepolitik. Huvudansvaret för en hållbar utveckling ligger i den rika världen. Men även u-länderna måste begränsa utsläppen och sluta se miljökrav som handelshinder.

Tjusiga löften räcker inte

Många är pessimistiska inför regeringsförhandlingarna i Johannesburg. Mer löftesrik är den globala folkrörelsen för rättvisa, utveckling och en god miljö.

Runtom i världen har det hållits seminarier och debatter. På ett alternativmöte i Sydafrika denna vecka har tusentals aktiva diskuterat vad som behövs för en hållbar utveckling. De förslagen kan bli den stora behållningen från toppmötet.

Lärdomen av tiden sedan Rio är att det inte räcker med nya miljöavtal eller tjusiga löften om mer bistånd. Miljöpolitiken hör samman med arbetet för global rättvisa. Johannesburg är en viktig pusselbit. Utan reformer av valutafonden IMF, Världsbanken och världshandelsorganisationen WTO blir hållbar utveckling dock bara prat.

ME