ÅSIKT

Nu flyttar vi – till Malmö

Det borgerliga åsiktsmonopolet i söder behöver motvikt

Foto: PETER KJELLERÅS
VIDGADE VYER Möllevången, Rosengård och Husie – i Sveriges mest internationella stad.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Från och med i dag och en vecka framåt finns Aftonbladets ledarredaktion i Malmö, landets mest internationella stad. Malmö är alltmer på väg att bli en del av den europeiska region som omsluter södra Sverige, delar av Danmark, norra Tyskland och Polen. Inte bara tack vare den mäktiga bro som förbinder stan med Europa.

Förändrad näringsstruktur

Staden och för den delen hela Sydsverige kan bli en del av en särskilt expansiv näringspolitik och också öppna gränser för folken i områdena.

Malmö, traditionellt knuten till äldre industri, har delvis förmått ändra sin näringsstruktur. Sydvästra Skåne är en del av en stark och omfattande forsknings- och utbildningsgemenskap. Universitet i Lund och Köpenhamn och högskoleutbildningar i Malmö, också av internationell karaktär.

Malmö är en av Sveriges invandrartätaste områden. 50- och 60-talens italienare, greker och jugoslaver har med åren följts av chilenare, irakier, iranier, turkar och folk från Bosnien. Möllevångstorget, mitt i stan, är ett kosmopolitiskt centrum.

En mångkulturell stad rymmer många möjligheter till vitalitet och nyskapande. Samtidigt finns risker för motsättningar och segregation.

Malmö har ibland och något klichéartat kopplats samman med social exklusion, och bostadspolitiken har symboliserats av Rosengård, befolkat av bortåt 20.000, de flesta med utländsk bakgrund.

Under de senaste åren prövas ett omfattande integrationsprogram med öppna förskolor som mötesplatser och med arbets-och utvecklingscentrum, som snabbt ska ge invandrare och flyktingar möjligheter till arbete. Modellerna kan vara användbara också för andra städer.

Obehagligt danskt inflytande

Malmö har sedan mycket lång tid influerats av Danmark. Därifrån kom socialdemokratins pionjär August Palm. De senaste decennierna har dock det danska inflytandet varit obehagligare. Mogens Glistrups främlingsfientlighet, spritbanalism och skattemissnöje födde Skånepartiet. Relationerna mellan Dansk folkeparti och skånska högerpopulister är omfattande. Liksom i Danmark samarbetar den traditionella borgerligheten med de främlingsfientliga (i Region Skåne).

Det finns ett särskilt starkt skäl till att ledarredaktionen följer, presenterar och påverkar opinionsbildningen i landets tredje stad. För första gången i den svenska demokratins historia saknar Malmö en socialdemokratiskt orienterad tidning.

Det borgerliga åsiktsmonopolet i söder behöver motvikt.

LEDARREDAKTIONEN