ÅSIKT

Säg nej till Bush

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

30 augusti 2002. I dag möts EU:s utrikesministrar i Helsingör. Huvudämnet är USA:s vägran att acceptera FN:s internationella brottsmålsdomstol, ICC. Domstolen ska möjliggöra åtal mot misstänkta krigsförbrytare.

USA har, sedan Bush blev president, med grova påtryckningar försökt tvinga andra länders regeringar att ge amerikanska soldater och medborgare immunitet mot åtal inför ICC. USA-medborgare ska helt enkelt behandlas unikt.

Bistånd villkoras

Bush-adminitrationen söker via ren utpressningspolitik få länder att acceptera den sortens absurda rättsordning. Östländer, angelägna om Nato-medlemskap, får veta att villkoret för inträde är att de godtar USA:s ICC-politik. En intressant lektion för de svenska partier som kämpar för Nato-medlemskap.

U-länder och latinamerikanska länder får veta att fortsatt USA-bistånd villkoras. Pengar utgår bara om USA:s inskränkningar av ICC:s befogenheter godkänns. Några länder har redan accepterat: Israel, Rumänien och Östtimor.

EU måste utmana

Konflikten kring ICC gäller den avgörande frågan om världssamfundets rätt att hävda mänskliga fri-och rättigheter och göra det mot den nationella suveränitet som kunnat skydda diktatorer och förtryckarsystem. EU måste våga utmana USA:s maktmonopol. Unionen har fått stöd av juridisk expertis som olagligförklarar USA:s försök att skriva bilaterala avtal med länder som skrivit under ICC-avtalet.

Inom EU råder inte full enighet. Tony Blair och Silvio Berlusconi tycks vara beredda att tjäna USA:s intressen. Anna Lindh har i likhet med Gerhard Schröder gång efter annan kritiserat den amerikanska sabotagepolitiken.

EU måste hålla på internationell rätt. Också när USA säger nej.

OS