ÅSIKT

Det blir strid - om arbetsrätten

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

3 OKTOBER 2002. Helt avgörande för landets framtid. Så beskrev Göran Perssons utmaningen att skapa ett mänskligare arbetsliv i sin regeringsförklaring från i tisdags. Det är ingen överdrift. Senast i går presenterade Arbetsmiljöverket nya rapporter om hur vi blir sjuka av vårt arbete.

Anslaget är brett. Antalet sjukdagar ska halveras, förtidspensionerna minskas och rätten till rehabilitering ska stärkas. Bra arbetsmiljö ska löna sig för arbetsgivare, och företagshälsovården ska byggas ut. Traditionella arbetsmiljöfrågor och frågor om stöd på vägen tillbaka med andra ord.

Sånt vållar strid

Samtidigt ville Persson ha tryggare jobb och mer makt över arbetsvillkor och arbetstider till de anställda. Arbetsrätt och arbetsorganisation, alltså frågor om makten på arbetsplatserna. Sådant vållar strid i svensk politik.
Miljöpartiet signalerar kommande problem

Nu vill regeringen samla det svenska samhället i arbetet för ett mänskligare arbetsliv. I kampen om de traditionella arbetsmiljöfrågorna och rehabiliteringen är det helt nödvändigt. Ingen, varken regeringen, arbetsgivarna eller facket, sitter ensamma på nyckeln till hur de skenande sjuktalen ska kunna bemästras.

Inga enkla lösningar

Det finns inga enkla lösningar. Det som oftast föreslås är att höja priset för sjukfrånvaron. För den enskilde genom karensdagar, något som de flesta inser inte påverkar långtidssjukskrivningarna. För arbetsgivaren genom förlängd arbetsgivarperiod. Det senare har enhälligt dömts ut av arbetsmarknadens parter. Det behövs nya förslag.

Dessutom återstår att reformera systemen för sjukskrivning och rehabilitering. Men framför allt återstår det att på arbetsplats efter arbetsplats gå igenom förutsättningarna för förbättringar av arbetsmiljön. Till stor del ett slags folkbildningsarbete, inte minst bland chefer och arbetsledare.

Det arbetet har börjat, men måste intensifieras. Bortsett från de borgerliga partier som låst sig för fler karensdagar bör det kunna samla det svenska samhället.

Har en annan syn

När det gäller frågor som rör trygghet och inflytande är det svårare att åstadkomma enighet. Det gäller till och med inom det nygamla regeringsunderlaget.

När miljöpartiet tidigare drev igenom försämrad trygghet för anställda i små företag visade partiet en annan syn på de anställdas rättigheter än socialdemokraterna och vänsterpartiet. Nu deklarerar miljöpartisterna att de tänker markera sin självständighet. Det signalerar kommande problem att ge de anställda ökad trygghet och större inflytande på jobbet. Persson får förbereda sig på strid.

IP