ÅSIKT

Hur bra blir nya miljöalliansen?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Var det Perssons hot om nyval som i sista stund fick miljöpartisterna att besinna sig - och kliva in i en ny rödgrön samverkan? Hur som helst, alliansens 24-punktsprogram om miljön lovar gott, med fortsatt skatteväxling, förnybara bränslen, miljöteknikcentrum och stärkt djurskydd.

Ändå kan det bli skakigt under resans gång. Inte bara för att uppgörelsen saknar stöd hos halva mp:s styrelse och att partiet förbehåller sig rätten att hoppa av regeringssamarbetet om två år. Utan för att flera av löftena har förbehåll. Ta trängselavgifterna, en utmärkt åtgärd för storstadens miljö och människor. Men det är kommunpolitikerna som bestämmer om de skall införas!

Eller ta torskfrågan. Ett fiskemoratorium i Östersjön behövs. Men hur bra är ett ensidigt svenskt stopp? I bästa fall kan det påverka övriga länder att göra sammalunda, ungefär som i klimat- och freonpolitiken. Men risken för en flopp är tyvärr lika stor, där Sveriges kvot istället fiskas upp av andra, åtminstone om några år.

Bäst vore om inte alla svenska fiskelag nu stoppas, utan att man riktar in sig på att köpa ut de allra största trålfartygen (31 båtar, 1,4 procent av den svenska fiskeflottan, håvar upp ca 60 procent av fångsterna). Det vore i linje med EU-kommissionens föreslagna nedskärningspolicy.

Andra förslag kan också behöva omprövas. Att påskynda Norrbotniabanan är inte det mest angelägna just nu. Snarare bör man försöka sänka kostnader och biljettpriser, så att X2000 och länstågen i hela landet blir ett konkurrenskraftigt alternativ för vanligt folk.

Krav på utfasning av azofärgämnen och bromerade flamskyddsmedel lyfts fram. Gott, men vad vi behöver mest av allt är en radikal sammanhållen kemikaliestrategi, i Sverige och EU. Här krävs politisk kraft för att möta näringslivets begynnande motstånd.

Vad gör s+v+mp av statsskogsutredningens förslag - som näringsminister Björn Rosengren glömde på en hylla - för att samordna Moder Sveas skogsförvaltning och ge den en radikal grön profil? Och hur tar man krafttag mot övergödningen i våra kusthav, en återkommande huvudvärk?

Om detta sägs inget i alliansens program.

Sol och vind skall förvisso främjas rejält. Men var finns strategin för hur Sverige med ny smart teknik effektiviserar bort onödig energianvändning i bostäder, skolor och sjukhus, och då särskilt olja som alstrar växthusgaser? Detta måste äntligen få högsta prioritet, i synnerhet som här finns bonusslantar att tjäna. Energitekniken som nyttjas bör matchas vidare i det centrum för miljödriven affärsutveckling och export som alliansen klokt nog vill skapa.

Så hoppas vi också att Göran Persson nu griper tillfället att väva samman miljö, energi, skog och miljödriven teknik i ett nydesignat departement för ekologi och hållbar utveckling (som ersättning för gamla "Miljödep."). Det skulle göra susen - och frigöra ny kreativitet för resan till det gröna folkhemmet!

Stefan Edman