ÅSIKT

Svåra beslut väntar när EU ska utvidgas

EU:s nya gräns mot öst får inte bli en fattigdomsridå

Reformbehov I går deklarerade EU-kommissionen att tio länder är redo för medlemskap. Utvidgningen ställer unionen inför svåra beslut. Det kostar pengar att modernisera jordbruket i vissa av länderna.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

10 oktober 2002. EU-kommissionens utvidgningsrapport ger grönt ljus för tio länder att bli medlemmar 2004. Det är ett viktigt steg på vägen till Köpenhamnstoppmötet i december. Men det krävs rejält politiskt tryck om förhandlingarna verkligen ska bli klara på de nio veckor som återstår.

Utvidgningen ställer EU inför svåra val. Dagens slösaktiga och miljöskadliga jordbrukspolitik måste reformeras. När den ansvarige kommissionären Franz Fischler i dag besöker Sverige får han rättmätig kritik mot sitt förslag till förändringar. Subventionerna måste minska betydligt snabbare än kommissionen föreslår.

En tuff debatt väntar

Regionalpolitiken måste förändras. Det blir en tuff debatt, när stödområden i dagens EU får se en del av pengarna gå till de nya medlemmarna. EU:s strukturfonder behöver få en ny inriktning, bland annat för att ge bättre stöd till nödvändiga investeringar i miljö, vägar och järnvägar.

Arbetsmetoderna måste förnyas så att det går att fatta effektiva beslut med 25 ministrar runt mötesborden. Det gäller att bryta dagens tendens att de stora medlemsländerna gör upp i slutna rum. EU behöver starka och oberoende institutioner, som kan stå emot franska, brittiska och tyska påtryckningar. Det framtidskonvent som pågår lär inte resultera i ett federalt Europa, men man ska inte underskatta kraften i det förslag till konstitution som konventets ledning snart lägger fram. När väl konventet presenterat sina resultat blir det svårt för ett land som Sverige att driva igenom något annat i den följande regeringskonferensen.

Kan skapa konflikter

Välfärdsklyftan mellan öst och väst kan skapa starka konflikter i ett större EU. Unionen behöver få en tydligare social dimension och ge ordentligt stöd till fackliga rättigheter. Det räcker inte med en inre marknad för närmare 500 miljoner människor. En bättre social sammanhållning måste vara ett huvudmål för utvidgningsprojektet.

De ekonomiska skillnaderna kommer att ställa EMU inför påfrestningar. EU:s stabilitetspakt måste ta hänsyn till de stora investeringsbehoven i kandidatländerna. Satsningar på miljön i Östeuropa är avgörande för en hållbar tillväxt.

Samarbete behöver förstärkas

EU:s nya gräns mot öst får inte bli en fattigdomsridå. Samarbetet med Ryssland och Ukraina behöver stärkas samtidigt som unionen ställer krav på mänskliga rättigheter. Ett demokratiskt Vitryssland är mer angeläget än någonsin.

Utvidgningen är höstens stora europeiska uppgift. Det är en historisk framgång om förhandlingarna blir klara i Köpenhamn. Men det råder ingen brist på arbetsuppgifter för tiden därefter.

ME