ÅSIKT

Han vill krig

För den amerikanska administrationen är vapeninspektioner störande och rentav irrelevanta.

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: ap
På krigsstigen USA:s president George Bush bör få veta att de planerade krigsäventyren också möts av motstånd och skepsis.

12 oktober 2002. I ett tal helt nyligen anklagade George W Bush FN för att ”sakna ryggrad”. En vanlig åsikt hos det styrande nykonservativa skiktet i USA. Bush kompenserades av den inställsamma bugningen från den amerikanska kongressen. En överväldigande majoritet, hedersamt nog inte bland demokraterna, gav honom i praktiken fria händer att starta krig.

Goda resultat av inspektioner

Franska Le Monde ställer med viss ironi frågan om Bushs mål är att avväpna Irak eller att störta regimen där. För den amerikanska administrationen är vapeninspektioner, hur detaljerade och heltäckande de än blir, störande och rentav irrelevanta. Trots att de gav utomordentliga resultat perioden 1991–98. Iraks förmåga att bygga kärnvapen är sämre nu än 1991, enligt samstämmiga expertrapporter.

Irak hotar, enligt Bush, USA:s säkerhet och är dessutom allierat med terrorister, exempelvis al-Qaida. Den sortens argument avvisas till och med av CIA.

För hela världen vore det en befrielse om Saddam Husseins skräckvälde föll. Den sortens befrielse kan och får dock inte nås genom att världens enda stormakt egenmäktigt tillgriper massivt våld. Det skulle strida mot internationell lag, som bland andra de högsta juridiska kretsarna i Storbritannien påpekat. Ett krig skulle snabbt kunna spridas till hela regionen, förstärka fundamentalistiska kretsar och dessutom sprida ytterligare förödelse över det irakiska folket.

Israels resolutioner då?

Irak bryter mot FN-resolutioner, planerar för kärnvapen och hotar sina grannar, säger Bush. I samma område finns Israel som brutit mot än fler FN-resolutioner, som har kärnvapen och bokstavligen smular sönder palestiniernas land.

Diplomatin försöker än så länge fungera som en aning friktion mot kriget. Bush kommer att förelägga FN en våldsförberedande resolution nästa vecka. Tony Blair har besökt den ryske presidenten för att få reda på vad han vill ha betalt för att ställa sig bakom USA. Putin vill ha betalt i olja. 40 miljarder dollar är de ryska oljeintressena i Irak värda.

Vasallerna splittrar

Hittills har Frankrike, som likt Bushs närmaste män förr i världen gjorde många lönsamma affärer med Saddam, försökt dämpa krigsentusiasterna. Vapeninspektörerna måste få utföra sitt arbete innan en ny resolution prövar frågan om militärt våld mot Irak. Tyvärr har fransmännen inte lyckats få EU att samlas bakom denna logiska politik, beroende på Storbritanniens vasallartade förhållande till USA.

Det finns en antikrigs-opinion av betydelse i USA. Den är än starkare i en rad europeiska huvudstäder. I dag samlar till exempel Svenska freds- och skiljedomsföreningen till manifestation mot kriget i Irak på Mynttorget i Stockholm. Bush-

administrationen bör få veta att dess krigsäventyr också möts av motstånd och skepsis.

OS