ÅSIKT

Ta befälet, Persson

Foto: krister hansson
PEKA UT RIKTNINGEN Att mäta krånglet för småföretagen räcker inte. Göran Persson måste ta initiativet för att skapa ett innovationsklimat i världsklass.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Socialdemokratin har gång på gång kritiserats för att inrikta sig mer på att fördela resurser än att se till att de skapas.

Kritiken har inte bara kommit från borgerligt håll. Indirekt innebar också den så kallade Bennet/Johnsson-gruppens rapport ett – om än välment – ifrågasättande av regeringens handlingskraft.

I valrörelsen svarade socialdemokraterna med att lova en ny anda av samförstånd. I en debattartikel från början av augusti efterlyste Göran Persson, Bosse Ringholm och Wanja Lundby-Wedin samverkanslösningar som bygger på ett givande och ett tagande. Göran Persson talade också på det temat i Björkvik.

De konkreta insatserna för att förbättra företags- och företagarklimatet fick dock inget större utrymme i den socialdemokratiska valrörelsen. Detsamma kan i sanningens namn sägas om oppositionen som hela tiden gick ner sig i skattesänkarträsket.

Budgetpropositionen erbjöd en möjlighet att visa att kritikerna haft fel. Den borde lagt ut kursen mot ett gott tillväxtklimat utan att tulla på välfärdssystemen. Efter de senaste krisbeskeden från Ericsson och IT-sektorn skulle det behövas.

Regeringen tog inte den chansen.

Tunnsått med initiativ

Finansplanen börjar med formuleringar om breda uppgörelser över traditionella gränser och om en tillväxtpolitik med inriktning på utbildning, konkurrens och goda villkor för företagen. Regeringen lovar rent av att ta fram pengar för att förverkliga Bennet/Johnsson-gruppens förslag, förutsatt att andra också betalar.

Men när det gäller konkreta initiativ är det tunnsått. Umeå universitet och Chalmers får i uppdrag att skapa en spetsutbildning i industriell design. Vinnova (Verket för innovationssystem) får resurser för att skapa ”inkubatorer”, miljöer där forskningsresultat kan bli kommersiella produkter. Regeringen har beställt metoder för att mäta företagens krångel.

Det är knappast de kraftfulla avstamp som skulle behövas.

Regeringen behöver ta initiativet. Staten kan inte ensam skapa ett starkt innovationssystem, en världsledande design eller ett utbildningssystem för arbetsmarknadens behov. Men regeringen har ett ansvar att samordna ansträngningarna.

I Bennet/Johnsson-gruppens rapport föreslås bland annat att en delegation inrättas för att skapa ett innovationsklimat i världsklass. Delegationen borde ledas på högsta möjliga nivå, av statsministern själv.

Göran Persson bör snarast inrätta en sådan delegation. Att idéer kan utvecklas och tas tillvara är centralt för Sveriges möjligheter att växa. Persson själv bör ta befälet för att visa att tillväxtfrågorna nu lämnat honnörstalen för verkligheten.

IP