ÅSIKT

Dags för en ny regering

Gör Sahlin till arbets- och hälsominister.

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

En månad har gått sedan valet, två veckor sedan regeringen tillträdde, budgeten är lagd, nu ska jobbet dras igång. Men nu lämnar det ena statsrådet efter det andra regeringen.

Försvarsminister Björn von Sydow utsågs till riksdagens talman. Vice statsminister Lena Hjelm Wallén vikarierar för honom men ska avgå från båda sina ministerposter. Miljöminister Kjell Larsson slutar av hälsoskäl. Socialförsäkringsminister Ingela Thalén packade i torsdags.

Osäkerheten sprider sig

Statsminister Göran Persson har aviserat en regeringsombildning. I väntan på den vet ingen vem som kommer att vara minister för vad. Vardagsarbete och beslut har gått i stå i regeringskansliet. Osäkerheten sprider sig. Nyligen ställde den viktiga trepartsgrupp som ska enas om åtgärder mot ohälsan in sitt möte. Den ansvariga ministern hade just avgått.

Osäkerhet är inte bra i en svag konjunktur med telekomkris, varsel, stigande sjuktal och oro på arbetsmarknaden.

Det är dags att utse den som ska leda kampen mot ohälsan. Trepartssamtalen med facket och arbetsgivarna om hur sjukskrivningstalen ska minska måste föras i hamn. En sammanslagen roll med en ny arbets- och hälsominister skulle kunna effektivisera arbetet då mycket också av hälso- och friskvården måste knytas till arbetsplatserna. Den nya ministern behöver bred kunskap om arbetsmarknadens, kvinnors och hälsans villkor.

I regeringsförklaringen prioriteras två frågor: ohälsan och integrationen. Mona Sahlin är väl lämpad för båda jobben och borde nu få större uppgifter än som biträdande näringsminister. Hon har betytt mycket som integrationsminister men är också väl meriterad för jobbet som arbets- och hälsominister med sin långa erfarenhet av arbetsmarknaden, partsförhandlingar, arbetsmiljö, arbetstid, integrationsfrågor och jämställdhet. En ny arbets- och hälsominister kan också hämtas från de fackliga leden. Förre avtalssekreteraren i LO, Hans Karlsson, och Ylva Thörn, föbundsordförande i Kommunal, är väl kvalificerade.

Kvinna som försvarsminister

På liknande sätt bör miljö- och energipolitiken föras samman i ett gemensamt departement för en bättre helhetssyn och effektivare omställning. ÖB vill också ha en ny chef. Det kan vara dags för en kvinnlig försvarsminister i världens mest jämställda regering. Konkurrenskraftigast är s-riksdagsgruppens ordförande Britt Bohlin med lång erfarenhet från försvarsutskottet.

Aftonbladet har förordat att jämställdhetsfrågorna ges större tyngd. Margareta Winberg kan ta dem med sig till Rosenbad som Perssons vice. Winberg, representativ i alla läger med breda kontakter i både EU och riksdagen, blir en bra vice statsminister.

Nu behöver landet en handlingskraftig, beslutsför regering. Det är hög tid för Perssons regeringsombildning.

LA