ÅSIKT

Släpp fram kvinnorna

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

På måndag får Sverige en ny regering. Statsminister Göran Persson har utlovat att den ska innebära både förnyelse och föryngring. Det blir en stor ombildning med kanske åtta nya statsråd men ingen förändring av regeringskansliets departementsstruktur, enligt statsministerns planer.

Näringsminister Björn Rosengrens plötsligt annonserade beslut i går att lämna regeringen är anmärkningsvärt. Någon tydlig, bra förklaring fick vi inte och avhoppet är en missräkning för Göran Persson men har det goda med sig att statsministern måste handla. Landet behöver en fulltalig och handlingskompetent regering. Det är dags att ta itu med folkomröstningen om EMU och regeringens två viktigaste och i regeringsförklaringen högst prioriterade uppgifter: kampen mot ohälsan och integrationen av de många flyktingar och invandrare som står utanför arbetsmarknaden.

De två ministrar som får de två uppdragn blir centrala för regeringens möjligheter att lyckas med sin politik och nå sina mål. De kräver båda erfarna och drivande krafter med stor förmåga att kommunicera och jämka samman parterna på arbetsmarknaden, myndigheter, kommunala och centrala beslutsfattare och inte minst motivera alla de individer som måste göra personliga insatser för att förändra sin livssituation och sin framtid.

Aftonbladet har lagt pussel åt Göran Persson och sökt finna de statsråd som vi tror skulle göra det bästa jobbet. Så här ser Aftonbladets regering ut:

Som hälsominster med ansvar för socialförsäkringsfrågorna och arbetsmiljön är Mona Sahlin bäst lämpad. Hennes politiska kapacitet, erfarenhet och drivkraft är odiskutabel. Att få ner sjukskrivningarna och förändra arbetslivet så att människor orkar, kan förena arbete och familj och att alla, också äldre och de som inte orkar till 120 procent, får en plats i arbetslivet är den största utmaningen de kommande åren. Till det behövs en slitstark, stryktålig, varm och erfaren minister. Därför bör Mona Sahlin flytta till socialdepartementet och bli hälso- och socialförsäkringsminister med eget budgetansvar.

Den andra viktiga huvuduppgiften är att ro i hamn statsministerns löften från valrörelsen att invandrarna nu ska få en chans på arbetsmarknaden, få utbildning, svenskundervisning och riktiga jobb är en uppgift som också kräver sin kvinna. Vi tror att det måste vara en person med stark integritet och genuint förtroende i breda invandrargrupper. Nalin Pekgul, tidigare riksdagsman som bor och verkar och har gjort stora insatser i Stockholms invandrartätaste förorter, inte bara i valrörelsen, har den förankring och den uthållighet vi tror är nödvändig.

Integrationsfrågorna bör hanteras i näringsdepartementet där också en ny arbetsmarknadsminister, Irene Wennemo från LO med en bakgrund i finansdepartementet bör ta plats. Som ny chef efter Rosengren blir den kreativa och finans- och näringslivsorienterade Leif Pagrotsky med stor internationell bredd ett bra namn.

Statsrådsberedningen behöver också breddas med Margareta Winberg som vice statsminister och jämställdhetsminister. Jämställdheten måste sättas tydligare i fokus och få mera tyngd.

Statsministern behöver också en framtidsminister, Lena Sommestad. Hennes uppgift bör vara att se till den långsiktiga utvecklingen i samhället och världen. Hon har med sin bakgrund som professor i ekonomisk historia och chef för Institutet för framtidsstudier en god grund. Hennes specialområde, demografins betydelse för tillväxten, är central i ett åldrande Sverige. Hon har redan satt spår i regeringspolitiken med den starka satsningen på bättre villkor för barnfamiljerna som är en avgörande framtidsinvestering. Etik, demokrati, terrorismens földer, den globala ekonomin, genteknikens revolution, arbetslivets villkor och världsfattigdomen är frågor Sverige behöver rusta sig med bättre kunskap om.

Per Nuder, sedan många år Perssons högra hand, har gjort värnplikt länge nog. Han kan bli en bra handelsminister med den viktiga Östersjöpolitiken som särskilt ansvar. Miljöfrågorna behöver på nytt kopplas samman med energifrågorna. Den gröna, långsiktigt hållbara utvecklingen är central för Perssons politik och för Sveriges framtida tillväxt. Kerstin Nibleus, teknologie doktor, nu generaldirektör för miljöfrågor i EUs ministerråd, tidigare forskningsstatssekreterare hos statsminister Ingvar Karlsson och kemikalieinspektionens chef är ett starkt namn. Ta hem henne för att bygga tillväxt och hållbar utveckling i det gröna folkhemmet.

Det är dags för försvaret att få en kvinna i ledningen. Britt Bohlin, orförande i riksdagsgruppen, med många år i försvarsutskottet kan klara de krav som ställs när nya besparingar och större internationella uppgifter väntar försvaret i spåren på bl a regeringsuppgörelsen med miljöpartiet.

Ulrica Messing, en av de yngre statsråden borde vara mogen för ett eget departement. Gör henne till konsument- och jordbruksminister i ett modernt jordbruksdepartement.

Utbildningsminister Thomas Östros har en del kvar att uträtta inte minst som forskningsminister och chef för högskolornas utveckling men han bör få en skolminister. Ordföranden i Saco, Anna Ekström, tidigare statssekreterare i näringsdepartementet är en kompetent person som med ett tydligt ledarskap som kan ta itu med skolans problem och kunskapsutveckling.

Bostadsfrågorna är heta och problematiska. De behöver en egen minister. Gun-Britt Mårtensson, ordförande i HSB och många gånger nämnd i statsrådssammanhang, vet hur männsikor vill bo. Hon bör få uppdraget att se till att bostadsbristen byggs bort.

Att Anna Lindh ska stanna som utrikesminister behöver inga argument, hon gör ett strålande jobb. Bosse Ringholm är en bra finansminister, statsbudgeten är i trygga händer (men budgettaken får gärna byggas om så att investeringar bättre ryms). Lars Engqvist har fortsatt förtroende att försvara den offentliga sjukvården. Jan O Karlsson får förlängd provanställning som flyktingminister. Marita Ulvskog har värnat kulturen väl men bör nu också bli ansvarig för folkrörelsefrågorna. Regeringens succé, justitieminister Thomas Bodström sitter självklart kvar.

Här har du ditt lag, Persson

LA

ARTIKELN HANDLAR OM