ÅSIKT

Stäng Barsebäck

Nyckeln är en effektivare elanvändning

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: MATS CSON
GOTT OM UPPGIFTER Det statsråd som i dag får ansvar för energifrågorna har mycket att göra. Avvecklingen av Barsebäck är ett av de beslut som brådskar.

Kärnkraftverket i Barsebäck ligger mitt i en storstadsregion med drygt två miljoner invånare. Första reaktorn stängdes 1999. Skälen för en stängning av den andra reaktorn blir allt starkare. Till olycksrisken kommer oron för terrordåd. Ändå har avvecklingen av Barsebäck skjutits upp, liksom hela omställningen av energisystemet.

Elbrist hotar i vinter

I vinter hotar brist på eleffekt eftersom det är ont om vatten i magasinen. Förbättringar av kraftnäten och statens upphandling av reservel räcker uppenbarligen inte för att södra Sverige ska klara torrår och kalla vintrar. Myndigheten Svenska Kraftnät bedömer att effektbehovet ökar med en procent om året. Det äter snabbt upp förstärkningarna i kapacitet.

Det är inte Barsebäck som avgör om statsministern och andra Skånebor får frysa. Elbristen beror på en ideologisk avreglering, där inte någon fått ansvar för att elen långsiktigt ska räcka. Energimyndigheten och Svenska Kraftnät har inte kunnat ställa tillräckliga krav på oligopolet Vattenfall, Fortum och Sydkraft.

Skärp kraven

Nyckeln är en effektivare elanvändning. Kraven på företagen måste skärpas. Det är orimligt att det ännu inte finns mer omfattande krav på moderna elmätare som gör det möjligt att följa och styra den verkliga elförbrukningen. Det skulle underlätta besparingar när elen blir knapp och dyr. Elpriserna måste bättre motsvara de verkliga kostnaderna. Programmen för att upphandla eleffektiv teknik bör förstärkas, liksom sparkampanjer och rådgivning.

Effektbristen är en viktig fråga för en återupplivad energipolitik. Det finns fler.

I budgetpropositionen får kraftvärmen bättre villkor. Men det råder förvirring om den förnybara energin – dagens investeringsstöd ska avskaffas och ersättas med ett certifikatsystem som ännu inte är klart. Bland annat återstår EU-kommissionens godkännande. Regeringens mål för den förnybara elproduktionen är alldeles för lågt, bara 10 terawattimmar mer år 2010.

Trovärdiga signaler

Framför allt måste det statsråd som i dag får ansvaret för energifrågorna ge trovärdiga signaler om kärnkraften. Förhandlingarna med kraftföretagen måste leda till en betydligt snabbare avveckling av kärnkraften än de 30–40 år som Björn Rosengren talat om. Då kan investeringarna i förnybar energi och hushållning få fart och miljöanpassad svensk teknik bli en konkurrensfördel. Då går det att avveckla kärnkraften samtidigt som koldioxidutsläppen hålls nere.

Börja med att stänga Barsebäck 2.

ME