ÅSIKT

Fyra kompetenta kvinnor kliver fram

Nya regeringen följer upp valrörelsens frågor.

Foto: ULF HÖJER
Perssons nya kvinnor, från vänster Lena Hallengren, biträdande utbildningsminister, Berit Andnor, barn- och familjeminister, Ann-Christin Nykvist, jordbruks- och konsumentminister, och Leni Björklund, försvarsminister.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Regeringsombildningen innehåller en blandning av det väntade och oväntade. Antalet män i regeringen är tyvärr fortfarande fler än antalet kvinnor. Samtidigt är det varannan damernas bland de nya statsråden. Konkurrensverkets Ann-Christin Nykvist och Svenska kyrkans Leni Björklund hör till de positiva överraskningarna.

Föryngringen är också tillgodosedd. Lena Hallengren är med sina 28 år ett rekordungt statsråd.

Valrörelsens centrala frågor – integration, ohälsa, narkotika, jämställdhet och familjepolitik – följs upp med ministerposter. (Se också Lena Asklings krönika.)

Mot knarkliberalisering

Socialdepartementet får tre statsråd – Lars Engqvist (socialminister), Berit Andnor (barn- och familjeminister) och Morgan Johansson (folkhälso- och socialtjänstminister). Morgan Johansson har glädjande nog redan markerat mot knarkliberalismen.

Ytligt sett kan det tyckas som en förstärkning av socialpolitiken. Dock avlövas socialdepartementet tunga socialförsäkringsfrågor som sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna. Dessa läggs på en särskild arbetslivsminister, Hans Karlsson, i näringsdepartementet.

Hans Karlsson blir med sin bakgrund säkert bra som arbetslivsminister. Utnämningen är dock inte okontroversiell med tanke på maktbråket inom LO inför ordförandevalet. Vad säger Metall som satte stopp för Karlssons LO-karriär?

Göran Persson tillsätter en arbetslivsminister vars fackliga kompetens ingen kan ifrågasätta samtidigt som ministern inte uppbär något LO-mandat. Persson visar än en gång att han är en mästerlig maktspelare.

Tyvärr läggs inte energifrågorna på miljödepartementet vilket inger oro för den utlovade kärnkraftsavvecklingen. Inte heller samlas folkrörelse- och folkbildningsfrågorna på kulturdepartementet.

EU-ambassadören Gunnar Lund blir biträdande finansminister. Hans arbete handlar om att driva EMU-frågan. En mer kompetent person för detta finns inte. EU-arbetet i övrigt sköts bäst som det görs i dag och behöver inget särskilt statsråd.

Tar ansvar för IT-infrastrukturen

Tillväxtpolitiken har gått i stå den senaste mandatperioden, framför allt på det viktiga IT-området. Idén med superdepartementet är riktig men det krävs en handlingskraftig chef. Näringsminister Leif Pagrotsky har stora möjligheter att lyckas. Förhoppningsvis förmår han kombinera en känsla för klassisk industri med ett intresse för småföretag och entreprenörskap. Han bör nu göra politik av Bennet/Johnsson-gruppens förslag.

IT-frågorna ligger inte längre på departementschefen. Att Ulrica Messing, ansvarig för regionalpolitiken, också får ansvar för telekom och bredband, kan dock tolkas som att staten äntligen tänker ta ansvar för IT-infrastrukturen. Det är inte en dag för tidigt. Messing måste nu göra det Rosengren aldrig gjorde.

HK