ÅSIKT

Märklig EMU-process

Varken demokratin eller EMU-projektet mår bra av att svåra frågor mörkas.

Foto: LARS ROSENGREN
oenig arbetarrörelse Trots gårdagens beslut är inte arbetarrörelsen enad om ett ja till EMU. LO har inte tagit ställning. Ordförande Wanja Lundby-Wedin står visserligen bakom partibeslutet men fortfarande kvarstår LO-kongressens krav.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I mars 2000 sa den socialdemokratiska extrakongressen ja till EMU. Två villkor sattes dock upp för en svensk anslutning till euron: lönebildningen skulle vara stabil och i takt med övriga Europa och de offentliga finanserna skulle vara tillräckligt starka så att politiken kan motverka lågkonjunkturer.

Den socialdemokratiska partistyrelsen anser nu att dessa villkor är uppfyllda. Sverige är redo för ett deltagande i EMU fullt ut. I dagsläget åtminstone.

Problem med lönebildning

Beslutet kommer bara några dagar efter att ett av de tunga fackförbunden, Kommunal, beslutat säga upp avtalet. Den socialdemokratiska partistyrelsen konstaterar i sitt utlåtande att det finns problem på lönebildningens område. ”Trenden med något högre löneökningstakt än omvärlden måste brytas”, skriver man. Samtidigt anser partistyrelsen att lönediskrimineringen mot kvinnor måste upphöra.

Aftonbladet har på ledarplats i flera artiklar berättat om motsättningarna mellan LO och SAP och konflikterna inom LO vad gäller EMU. Gårdagens partistyrelsebeslut kan på ytan tolkas som att arbetarrörelsen nu står rätt så enad. Så är det inte.

LO har inte tagit ställning än. Visserligen står ordförande Wanja Lundby-Wedin bakom partistyrelsebeslutet, därför att det uppfyller partikongressens krav. Dock kvarstår LO-kongressens krav.

”Även om Sverige har bland de starkaste offentliga finanserna bland EU-länderna så anser vi att det finns skäl att när växelkursen upphör som nationellt instrument, öka den nationella handlingsfriheten vad gäller finanspolitiken?”, skriver partistyrelsen.

Det kan tolkas som en seger åt LO som hävdar att det krävs ett större överskott i statsbudgeten än dagens nivå och att buffertfonder bör skapas för att rädda sysselsättningen vid kris.

En arbetsgrupp mellan socialdemokraterna och LO tillsätts. Den ska pröva förslag om just buffertfonder och strukturfonder. Bättre sent än aldrig. Gruppen bör snarast påbörja sitt arbete.

Beslut 16 november

Partistyrelsen skriver vagt att arbetsgruppen ”skall vara klar i god tid före folkomröstningen”. Förmodligen innebär det att gruppen ska komma fram till något tidigt i vår. Först därefter bestämmer sig LO.

Det socialdemokratiska förtroenderådet ska emellertid ta sitt EMU-beslut redan 16 november. Då finns ingen samlad analys från arbetarrörelsens fackliga och politiska grenar. Det är olyckligt och ger sken av att socialdemokratin återigen försöker hindra en rejäl och bra debatt om EMU.

För de flesta är frågan om hur Sverige ska hantera överhettning och lågkonjunktur utan att arbetslösheten ökar avgörande för deras inställning till EMU. Förhoppningsvis tar förtroenderådet detta på allvar. Varken demokratin eller EMU-projektet mår bra av att svåra frågor mörkas.

HK