ÅSIKT

Gullspång vill kasta ut dem

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

4 NOVEMBER 2002. Gullspångs kommun hotar att ställa 100 asylsökande, ett 20-tal familjer, barn, kvinnor och män, på gatan före årsskiftet. Motivet är att de asylsökande är för dyra. Kommunen får stå för kostnader som staten borde betala, anser kommunen.

Attityden från Gullspångs kommun är tyvärr inte unik. I allt fler kommuner säger man nej till att ta emot fler flyktingar eller vill minska sin kvot. Motivet som anges är ofta ekonomiskt, att kommunerna har kostnader för bland annat omsorg och skolgång som inte täcks av statsbidragen.

Dubbelt fler asylsökande

Antalet asylsökande i Sverige ökar nu alarmerande snabbt främst som en följd av att vi förra året gick med i pass- och tullunionen Schengen och avskaffade gränskontrollerna. Asylreglerna är mycket skiftande inom Schengen och nu väljer allt fler att söka sig till Sverige med våra generösa regler. Migrationsverket beräknar att antalet asylsökande nära nog fördubblas i år till 33 000 jämfört med år 2000.

Det finns också andra förklaringar bakom det snabbt växande antalet asylsökande. Den långa yttre gränsen runt Schengenområdet är inte lika tät som den svenska gränsen tidigare var. Asylsökande kommer också från länder som Finland och Grekland som utfärdar hundratusentals lönsamma, tillfälliga turistvisum för ryssar, som väl innanför Schengens gränser slänger bort pass och id-handlingar och söker asyl i Sverige. Sju av tio asylsökande saknar numera id-handlingar vilket förlänger handläggningstiderna och ökar kostnaderna.

Problemen kan inte lösas genom att Sverige tar emot en allt större andel asylsökande. De måste lösas av EU gemensamt genom en mer harmoniserad EU-politik och ett utökat stöd till de länder flyktingarna kommer ifrån. Sverige måste driva på ännu hårdare inom EU för en sådan utveckling, annars är risken stor att de främlingsfientliga stämningarna växer i takt med att allt fler flyktingar kommer hit – och att fler kommuner uppträder som Gullspång. Det vore en tragedi.

”Inte vårt problem”

Gullspång beslutade att säga upp lägenhetskontrakt och avhysa 100 flyktingar med motiveringen att ”det är inte vårt problem, det är Migrationsverkets” som kommunalrådet Leif Palmdahl uttryckte saken i radio-Ekot.

”Migrationsverket kan skicka dem någon annanstans” ansåg han, som om det gällde vilka produkter som helst. Det är ett stötande uttalande och ett djupt inhumant agerande.

Kostnaderna för Gullspång är inte större än i andra kommuner som tar emot flyktingar. Asylmottagning är ett nationellt åtagande som Sverige gjort och som vi gemensamt har att ta ansvar för. Regeringen måste tillsammans med Kommunförbundet och Migrationsverket finna vägar för att undvika fler Gullspångsfall och en hotande revolt i kommunerna.

LA