ÅSIKT

Mygelkulturen måste stoppas

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

6 november 2002. ”Det har talats mycket om den moderata ’bunkern’. Frågan är dock om inte svensk politiks verkliga bunkerproblem finns i Stockholms socialdemokrati”, skrev Aftonbladet på ledarplats 11 oktober. Tyvärr bekräftar den senaste tidens bråk inom arbetarekommunen just detta. Över trettio socialdemokrater, flera tunga profiler, protesterade i går i Dagens Nyheter mot den förhärskande mygelkulturen.

De som är aktiva i Stockholms arbetarekommun har länge känt till problemet. Droppen blev representantskapets val av borgarråd. Nalin Pekgul röstades bort med få rösters övervikt. Påståenden om valfusk har läckt ut till medierna.

Finansborgarrådet Annika Billström och även partisekreteraren Lars Stjernkvist tog ryktet på allvar och ansåg att det måste utredas. Märkligt nog valde arbetarekommunens ordförande, Bosse Ringholm, att ligga lågt och till medierna hävda att han inget visste.

”Vi var? många som knöt förhoppningar till Bosse Ringholm, som i april 2001 blev ordförande...”, skriver de kritiska socialdemokraterna.

Artikeln kan tolkas som att de kräver Ringholms avgång. Det vore en alltför enkel lösning och skulle knappast lösa upp den maktstruktur som så lamslår arbetarekommunen. Bättre vore det om Ringholm verkligen förmådde att stå emot mygelkulturen och öppna upp för en demokratisering av det lokala partiarbetet.

Ringholm måste rädda Stockholms arbetarekommun från dess bunkergäng.

Tyvärr tycks Ringholm dras med av bunkergänget med Dag Larsson i spetsen. Trots att Annika Billström blev valets segrarinna i Stockholm undergrävde Ringholm hennes auktoritet, dels genom att förklara att Stockholms socialdemokrater självklart skulle expediera regeringens uppgörelse med miljöpartiet om trängselavgifter, dels genom att rösta mot hennes kandidat till borgarråd.

I ett brev till arbetarekommunens medlemmar skriver Bosse Ringholm och Dag Larsson gemensamt att de inte känner igen den bild ”där det framställs som om partiorganisationen i Stockholm vore i kris”. Varför tar Ringholm så tydligt ställning till förmån för den ”ena sidan”? Vore det inte bättre om han som ordförande höll sig utanför kotterierna och försökte vinna förtroende i båda lägren?

Bland undertecknarna av debattartikeln finns självständiga och visionära socialdemokrater som Peter Larsson, Lars Rådh, Tjia Torpe med flera som tidigare haft toppositioner inom Stockholms socialdemokrati. Tyvärr har mygelkulturen lett till att dessa krafter antingen manövrerats bort, som i fallet Pekgul, eller till att de inte orkar engagera sig längre.

Kritiken måste tas på allvar av ett parti som bekänner sig till folkrörelsedemokratins principer om allas lika värde och rätt till delaktighet. Det är en angelägenhet för hela socialdemokratin att huvudstadens partiarbete inte går i stå av inre konvulsioner.

Rädda Stockholms arbetarekommun, Ringholm!

HK