ÅSIKT

Bush styr

Det sorgliga valresultatet, där drygt 15 procent av de röstberättigade gav republikanerna all makt, för oss ännu en bit mot en världsordning styrd av Imperiet.

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: AP
”OINSKRÄNKT MAKT” George W Bush har genom attackerna den 11 september förra året vuxit sig mäktig. Invändningar från FN och internationell rätt kommer att väga lätt mot krigsföretaget mot Irak.

Två år efter den lätt skandalartade segern i presidentvalet har George W Bush bokstavligen erövrat hela den politiska makten i USA. Kongressen är hans och de flesta guvernörsposter sköts av republikaner. Med hjälp av tisdagens historiskt uppseendeväckande segerval kan presidenten i praktiken också styra den juridiska makten genom att tillsätta de domare han önskar.

Det system av maktbalans som bär upp den amerikanska konstitutionen är därmed satt ur spel.

Dynastin Bush kan genomföra sitt politiska program: drastiska skattesänkningar, inskränkningar av aborträtten, ytterligare privatiseringar av socialförsäkringar och nedrustning av miljöpolitiken.

Valtriumfen för den amerikanska högern bygger på en blodig paradox. Det är de förfärande attackerna den 11 september i fjol som skapat Bushs unika makt. Republikanerna förvandlade kongressvalen till en förtroendefråga för presidenten och hans kamp mot terrorism och Saddam. Bush deltog i valrörelsen mer än presidenter brukar och han byggde upp partiets valfonder till svindlande nivåer.

Demokraternas valfiasko rymmer både allvarliga taktiska och strategiska misstag. Partiet förmådde inte göra de ekonomiska och sociala frågorna till huvudämnen, trots den avtagande tillväxten, ökande arbetslösheten, de gigantiska finansskandalerna från Enron och nedåt och trots de dramatiskt ökande klasskillnaderna. Partiets konsensusstrategi och principlöshet ledde till än mer av politisk apati. Fackföreningsrörelsen, som aktivt mobiliserade för demokraterna, kunde inte tydligt visa på skillnader mellan partierna eller kandidaterna. Som en följd av detta stannade valdeltagandet vid 30 procent. En skrämmande siffra, som också avslöjar något om tillståndet för den amerikanska demokratin.

Den maktkontroll George W Bush erövrat i USA kommer att användas för att kunna härska mer oinskränkt på global nivå. Invändningar från FN och internationell rätt kommer att väga lätt mot det krigsföretag mot Irak som Bush bestämt. Försöken till multilaterala överenskommelser i frågor från miljöpolitik till rättstillämpning riskerar att knäckas av amerikansk intressepolitik.

Det sorgliga valresultatet, där drygt 15 procent av de röstberättigade gav republikanerna all makt, för oss ännu en bit mot en världsordning styrd av Imperiet.

OS