ÅSIKT

Stoppa utförsäljningen av världens vatten

Förhandlarnas argument om tjänstehandelns fördelar övertygar inte

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ett annat Europa är möjligt. Nej till krig och nyliberalism. Det var några av parollerna när en mäktig manifestation med över 400 000 deltagare i går avslutade alternativmötet i Florens, European social forum. På hundratals seminarier under tre dagar diskuterades politiska alternativ för Europa i en globaliserad ekonomi. Fackföreningar mötte nya rörelser som Attac.

Ett tema var privatiseringar av naturresurser och allmännyttiga tjänster. Kritikerna menar att Internationella valutafonden, IMF, och Världsbanken tvingar fattiga länder att sälja ut gemensamma tillgångar till multinationella företag. Det gäller vattenförsörjning, hälsovård, skolor, energi. Skuldsatta länder måste genomföra program för strukturanpassning, som genomsyras av en tro på de fria marknadernas välsignelse.

Världsbanken hävdar att bekämpningen av fattigdomen numera ska ske i samråd med lokala organisationer. Större hänsyn ska tas till att alla kan få tillgång till vatten och andra resurser på rimliga villkor.

Storföretag har starkt inflytande

Det är ändå tydligt att storföretag i väst har ett starkt inflytande. Det gäller exempelvis den strategi för den privata sektorns utveckling som Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna tagit fram. Där är privatiseringar av infrastruktur och sociala tjänster ett genomgående tema.

På sin hemsida marknadsför Världsbanken de nya affärsmöjligheterna. Även världshandelsorganisationen WTO driver på. Avtalet om tjänstehandel, GATS, ska öppna lukrativa marknader för internationella företag. EU vill inte offentliggöra sina förhandlingsbud till de fattiga länderna, men läckor talar om omfattande krav på avregleringar av vatten, energi och transporter.

Förhandlarnas argument om tjänstehandelns fördelar övertygar inte. Skuldsatta länder under hårt tryck från bankerna har svårt att hävda sig mot USA och EU.

Omvandla statsministerns oro till politik

På världstoppmötet i Johannesburg var statsminister Göran Persson oroad för att multinationella företag tar över vattenförsörjningen i u-länderna. Den svenska regeringen bör omvandla statsministerns oro till praktisk politik. Höj tonen i Världsbanken och IMF och säg nej till påtvingade privatiseringar.

Gör en ordentlig analys av tjänsteavtalet GATS och dess effekter på välfärd och miljö. Ompröva den artikel i GATS som gör det ytterst svårt att ta tillbaka avregleringar som en gång är gjorda, och gör ett tydligare undantag i avtalet för allmännyttiga tjänster.

Sverige är fortfarande känt för att stödja de fattiga länderna. Regeringen har tagit viktiga initiativ om skuldavskrivningar och ökat bistånd.

Socialdemokraterna och LO lyfter fram en rättvis och hållbar globalisering i en stor höstkampanj. Låt det engagemanget synas tydligare i bankerna och WTO.

ME