ÅSIKT

Frågorna Persson måste ställa sig

Foto: JOHANNA PETTERSSON
sen avbön I går offentliggjorde biståndsminister Jan O Karlsson att han avstår från sin statsrådslön. För Göran Persson väcker affären ett antal frågor som inte låter sig avvisas så lätt. Statsministern har genom att ge dubbla budskap själv bidragit till att frågan fått de proportioner den fått.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

12 november 2002. Jämlikhetsidealet lever i den svenska debatten. Den moraliska kärnfrågan i debatten om Jan O Karlssons dubbla löner gäller detta: politiker som företräder vanligt folk kan inte ha orimliga privilegier. Det accepterar inte svenska folket.

När det kom till kritan ville dock inte Göran Persson bli av med en av sina mest erfarna och uppskattade ministrar. Karlsson själv har uppenbarligen tyckt att priset för jobbet som minister är värt att betala. Ingen har heller ifrågasatt hans sätt att sköta uppdraget. Därför blir han kvar i regeringen.

Integriteten hotas

EU:s revisionsrätt tillåter inte att före detta ledamöter avstår sin ersättning. Det beskedet lämnade EU:s jurister igår. Pengarna ska utbetalas, antingen Karlsson vill ha dem eller inte. Om bidraget fryses inne hotas EU-tjänstemännens integritet får vi höra från Luxemburg. På den punkten har alltså Karlsson haft rätt.

Nu väljer Jan O Karlson i stället att skänka bort sin statsrådslön till Olof Palmes minnesfond. Kvar blir ersättningen från revisionsrätten, omkring 80 000 kronor i månaden efter skatt. Oerhört mycket pengar, men det löser problemet med de dubbla lönerna.

Jan O Karlsson försökte också förklara hur han resonerat kring den omdiskuterade kräftskivan i september. Eftersom det fanns både dagordning, inledning och talarlista uppfattade han middagen mer som arbete än som fritid. Uppenbarligen tyckte gästerna annorlunda, och nu har Karlsson ändrat åsikt och betalat middagen.

Med detta kan affären vara ur världen, i alla fall för Jan O Karlsson personligen. Han har inte mörklagt några fakta, inte brutit mot några regler och han gör nu vad han kan för att inte få två löner. Sent kan det tyckas, men knappast för sent.

Statsministerns dubbla budskap

Affären avslöjar dock det privilegiesystem som frodas inom EU och som nu fler och fler svenskar dras in i. Systemet ska reformeras. Sverige måste vara pådrivande i arbetet mot orimliga löner och förmåner.

För Göran Persson väcker affären också ett antal frågor som inte låter sig avvisas så lätt. Statsministern har genom att ge dubbla budskap själv bidragit till att frågan fått de proportioner den fått.

Sentimentalitet är knappast en egenskap en statsminister har råd med, men Persson måste fråga sig om han inte måste stå bakom sina statsråd till den dag han väljer att låta dem gå.

I debatten om Jan O Karlsson har Göran Persson dessutom misslyckats med att känna stämningarna i det egna partiet. Kan en socialdemokratisk ledare i längden kosta på sig det?

IP