ÅSIKT

Nätverk utmanar imperiets makt

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
I helgen demonstrerade en halv miljon människor i italienska Florens.

13 NOVEMBER 2002. Motkrafterna till den nya världsordningen växer underifrån. I lördags demonstrerade en halv miljon människor i italienska Florens mot krig och för en rättvisare värld. Trots olika bakgrund och ideologi delar de en gemensam kritik av Bushadministrationens politik.

Facket växer

Där fanns facket. Nyliberalism och en hårdare global konkurrens sätter arbetsrätt och löneavtal under tryck. Men det finns en mer positiv bild. Journalisten Mats Wingborg konstaterar i nyutkomna boken ”Världens utmaning – fackets lokala och globala ansvar” (Agora) att facket är den största globala folkrörelsen. Fackliga organisationer växer snabbt i länder som Sydkorea, Indien och Indonesien, skriver Wingborg, som anser att många underskattar styrkan hos den internationella fackliga rörelsen.

Där fanns den nya globala rättviserörelsen. Nätverk som Attac kritiserar den nyliberala samsyn, Washington konsensus, som under amerikanskt inflytande präglat Internationella valutafonden IMF och Världsbanken. En global kampanj fällde avtalet om investeringar, MAI. Nu riktas kritiken mot överenskommelser om tjänstehandel och investeringar inom världshandelsorganisationen WTO.

Där fanns miljörörelsen. Bushadministrationen försöker blockera det globala arbetet för hållbar utveckling. USA vägrar att godkänna internationella avtal som Kyotoprotokollet om klimatet. På toppmötet i Johannesburg protesterade miljöorganisationer från hela världen mot USA:s politik.

Där fanns kvinnoföreningar och organisationer för mänskliga rättigheter. De skapar opinion mot de amerikanska republikanernas kvinnosyn och vägran att godkänna internationella överenskommelser.

De nya globala rörelserna fungerar ofta som nätverk. Det går snabbt att byta information och organisera politiska kampanjer via internet. Men långsiktigheten kan bli lidande och konflikter svåra att hantera. Nätverken kan dra nytta av den fackliga rörelsens erfarenhet av organisation, liksom facket kan lära av globaliseringskritikernas effektiva kampanjer. Miljö och jämställdhet bör bli en tydligare del av både fackets och den nya rättviserörelsens dagordning.

Politisk kraft

Progressiva länder kan gynna de globala folkrörelserna. Biståndet kan användas för att utveckla demokratin. Internationella avtal kan stärka arbetsrätt och yttrandefrihet, och ge icke-statliga organisationer en viktig roll.

De globala folkrörelserna utmanar det nya imperiets dominans. De saknar ekonomisk och militär makt. Men deras politiska kraft bör inte underskattas.

ME