ÅSIKT

Nej till EMU har rätt

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

14 NOVEMBER 2002. Det finns en positiv effekt som talar för ett medlemskap i EMU – det blir enklare för svenskar att resa i Europa, erkänner organisationen Socialdemokrater mot EMU. På varje annan punkt underkänner de argumenten för en anslutning.

Nej-organisationen anser inte att den socialdemokratiska partikongressens villkor för en anslutning till EMU är uppfyllda och uppmanar därför partiets förtroenderåd att säga nej till att Sverige är redo för euron när rådet möts på lördag.

På en presskonferens i går formerade den fortfarande interimistiska organisationen sina argument mot ett svenskt medlemskap. Socialdemokrater mot EMU underkänner partiets argument för ett medlemskap. Det gäller framför allt de ekonomiska om att lönebildningen och konjunkturen måste vara i fas med EU:s för att Sverige ska kunna ansluta sig.

Skakig lönerörelse

Där har kritikerna i princip rätt. I dagsläget är lönebildning och konjunktur visserligen acceptabelt i nivå, men hur det ser ut om några år när Sverige kan och får gå med vet ingen.

– Min bedömning är att lönerörelsen nästan aldrig varit så skakig som i år. Var det slutar med Kommunals uppsagda avtal och kompensationskrav som kan släpa med in i 2004 års avtalsrörelse är helt öppet, sa Handels ordförande Ninel Jansson på gårdagens presskonferens.

Handels och Transport kommer att aktivt agera i nej-kampanjen. Ett införande av de buffertfonder för att stabilisera ekonomin som LO krävt för ett ja och som nu utreds tillfredsställer inte de två förbunden.

Det ligger mycket i de ekonomiska argument som Socialdemokrater mot EMU för fram. Lönebildning har i 30 år varit svensk ekonomis akilleshäl. Svenska löneökningar har varit för höga, effekten har blivit inflation och att vi prissatt oss ur konkurrensen. Först devalveringar, sedan Riksbankens tufft tillämpade inflationsnorm har återställt och räddat konkurrenskraften och samhällsekonomin. Med en fast växelkurs inom EMU finns inte längre de möjligheterna.

Tröga buffertfonder

Så långt har Socialdemokrater mot EMU rätt. Liksom i argumentet att buffertfonder är en trög mekanism som kan riskera att bli för trög i en krissituation, medan växelkursförändringar får effekt direkt.

Med motståndarnas logik följer dock att svensk fackföreningsrörelse i evighet ska fortsätta att driva högre löneökningar än vad samhällsekonomin tål. Det är en oansvarig och ohållbar linje.

Vi lever i en globaliserad ekonomi där alla är beroende av omvärlden. Världens starkaste fackföreningar måste nu vara mogna att ta ansvar för en balanserad lönebildning. Ingen har rätt att kräva mer än andra. Därför att priset blir arbetslöshet och det priset får andra betala.

Det finns många starka argument för att gå med i EMU. De flesta av dem blir dessutom hållbarare om vi får ordning på lönebildningen.

LA

ARTIKELN HANDLAR OM