ÅSIKT

Går det sjuka att organisera bort?

När vårdpersonalen fick nya tider och möjligheter sjönk sjukskrivningarna 68 procent.

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Roger Lundberg
Alla mår bättre. Med tre-tre-systemet ökade kvalitén både för pensionären Alice Eriksson och för undersköterskan Sara Björk vid Grönbodahemmet i Storå.

Sverige är sjukt.

Just nu är 326 000 människor sjukskrivna och 479 000 förtidspensionerade. Det är som om alla i Stockholm hade slagits ut.

Ohälsan skapar mänskligt lidande och kostar samhället 100 miljarder kronor om året. Politikerna strider om varför sjukskrivningarna galopperar. Arbetsgivare, fack och samhälle har svårt att ena sig om vilka åtgärder som krävs för att halvera sjukfrånvaron. Arbetsmarknadsminister Hans Karlsson ökar nu trycket och kräver att parterna före jul ska lägga fram ett program.

Hur mycket av det sjuka kan organiseras bort om stressen och den snåla bemanningen åtgärdas? Att det lönar sig att satsa på friska arbetsplatser har docenten Bo Angelöw vid Växjö universitet visat med sin hälsoforskning från 200 arbetsplatser.

När Stora Enso Fors gjorde hälsoinvesteringar på 6 miljoner kronor ledde det till 30 miljoner kronor i besparingar på sjukfrånvaro och ohälsa. God omsorg om personalen och hög lönsamhet går alltså hand i hand.

Tydligast framgår det av den modell med nya arbetstider, mer av ansvar och innehåll i arbetet, som för två år sedan föddes inom äldrevården i Lindesbergs kommun. Där höll problemen på att knäcka både de anställda, de äldre och kommunens ekonomi. Personalen gick på knäna och belastningsskadorna ökade. Känslan av att inte räcka till och få tid att ge de äldre en vårdande hand sände alltfler ur personalen in i utbrändhetens skuggland.

På Grönbodahemmet i Storå drev då bland annat två i vårdpersonalen, Anna-Lena Magnusson och Kristina Pettersson, igenom att schemat lades om så att personalen arbetade tre dagar och var lediga tre dagar. Det innebar en arbetstidsförkortning på 12 procent och att ytterligare ett vårdbiträde anställdes.

Resultatet blev sensationellt. Sjukskrivningarna minskade med 68 procent. De äldre och anhöriga upplevde att vården och kvalitén för de gamla höjdes. Borta var alla korttidsvikarier, de boende på hemmet behövde inte känna oro att ständigt möta nya ansikten.

Det nya arbetsschemat och det ökade innehållet i arbetet har lett till att kostnaderna minskat. Arbetstidsförkortningen har betalat sig själv. Tre-tre-systemet sprider sig nu över landet. Det införs i Danmark och Belgien.

När nu regeringen kräver att fack och arbetsgivare före jul lägger ett konkret program mot ohälsan är det viktigt att lära av de goda lösningar som redan finns. Kan det var så enkelt att 68 procent av sjukskrivningarna även inom industrin kan organiseras bort med mänskliga arbetsuppgifter och genom att en person slipper att göra två anställdas jobb?

RJ