ÅSIKT

Dags för rejäl EMU-debatt

Foto: PETER KJELLERÅS
I går bestämde sig socialdemokraterna – kriterierna för ett svenskt medlemskap i EMU är uppfyllda. Finansminister Bosse Ringholm får det tuffa jobbet att leda arbetsgruppen som ska vinna de ännu inte övertygade – bland dem det mäktiga LO.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det socialdemokratiska partiet anser att Sverige är redo för euron. Det behövdes inte ens omröstning när partiets förtroenderåd i går beslutade att partikongressens kriterier är uppfyllda.

I en mening är det socialdemokratiska beskedet förlösande. Den svenska debatten om den gemensamma valutan har länge undvikit sakfrågan, ska vi vara med eller stå utanför. I stället har diskussionen handlat om procedurfrågor och tidtabellen.

Oviljan att diskutera sakfrågan har inte minst berott på den socialdemokratiska ledningens taktiska överväganden. Partiets väljare kommer att avgöra folkomröstningen. Trots ledningens entusiasm finns ett starkt motstånd bland socialdemokratiska väljare. Just därför har både socialdemokraterna och LO valt att dölja motsättningarna bakom villkorade beslut.

Den socialdemokratiska ledningen har fått kritik för övertaktiserande. Både anhängare som velat se ett högre tempo och motståndare som fruktat för manipulation har känt sig åsidosatta.

Åtminstone anhängarna till ett svenskt medlemskap bör dock vara glada att frågan inte forcerats. Risken är stor att saken i så fall varit avgjord till deras nackdel.

Nu ger sig det socialdemokratiska partiet till sist in i sakdebatten. Både anhängare och motståndare till unionen får chansen att debattera medlemskapet. Det är hög tid.

Samtidigt kvarstår flera frågetecken. Socialdemokratiska motståndare till ett svenskt medlemskap i EMU hävdar att partikongressens kriterier ännu inte är uppfyllda. Det är i huvudsak riktigt.

Att just nu, bland annat efter Kommunals beslut om att säga upp avtalet, hävda att den svenska lönebildningen en gång för alla fungerar är vågat. På samma sätt kan det ifrågasättas om den svenska konjunkturen befinner sig i fas med den europeiska. I princip samma invändningar gjordes i veckan av ett antal ekonomer.

Dessutom ställer det socialdemokratiska beslutet den fackliga rörelsen inför ett dilemma. Den senaste LO-kongressen villkorade också det fackliga stödet. Bland annat krävde kongressen buffertfonder för att jämna ut konjunkturchocker. De villkoren är inte uppfyllda i dag. Frågan om LO:s stöd för en ja-kampanj är öppen tills den gemensamma arbetsgruppen mellan socialdemokraterna och LO är färdig.

Ändå är det viktigaste beskedet efter gårdagens möte att debatten om det svenska medlemskapet nu kan börja på allvar. Det är bra! Taktikspelet har pågått länge nog.

IP