ÅSIKT

Baksmällan i Stockholm

Efter bubbelekonomins fall måste huvudstaden skaffa sig en ny omvärldsanalys

Foto: ANDERS CARLSSON
Stockholm är en stolt och vacker huvudstad. Men efter bubbelekonomins fall är det dags för en ny omvärldsanalys.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Stockholm är en stolt och vacker huvudstad. De senaste åren har varit en tid av

befolkningsökning och tillväxt. Lovorden har varit många och berättigade. ”Detta är kreativitetens Mekka”, skrev de internationella finanstidningarna om Stockholms IT-framgångar och explosionen med den nya ekonomin.

Stockholmsregionen har spåtts växa med ytterligare 600 000 personer under de närmaste 30 åren. Det är som om hela Värmlands och Örebro län skulle tömmas på folk.

Olycklig kaxighet

Framgångarna har bäddat för en olycklig kaxighet i debatten. I teves soffor och i de rosa finanstidningarnas spalter har krönikörerna brett ut sig med rena förolämpningar mot människor som valt att arbeta i den produktiva industrin. De brukssamhällen som svarat för exportinkomster, yrkeskunskap och varit bärare av samhällsbygget har utmålats som både föråldrade och förstenade. Denna elitens opinionsmässiga övertag, har skapat spänningar mellan land och stad.

Nu kommer oroande rapporter att Sveriges huvudstad inte växer eller utvecklas. Befolkningen ökar inte som tänkt, utan nu hotar utflyttning.

Bostadssituationen är på väg att knäcka huvudstaden, brister i kommunikationssystem och köer till sjukvård och BB-avdelningar spär på problemen.

När hyresrätter omvandlas till dyra bostadsrätter utgör detta en effektiv sköld mot unga som inte har råd att kasta upp över en miljon kronor för en liten etta innanför tullarna. De flesta stockholmarna måste klara sig på en vanlig inkomst och har inte råd att delta i bostadskarusellen eller köpa privata lösningar.

En ny framtidsprognos från Nor-dea visar att Västsverige och Skåne är landets starka tillväxtregioner. Stockholm har drabbats av de problem som experter anser att bruks-orterna lider av, nämligen en alltför ensidig arbetsmarknadsmarknad. När den nya ekonomin skrumpnat ihop, IT-bolagen är i kris och finanssektorn hackar innebär det både ökad arbetslöshet och förlorad framtidstro. Det senaste året har Stockholmsregionen tappat 25 000 arbetstillfällen.

En mer nyanserad debatt

Efter bubbelekonomins fall är det Stockholm som måste skaffa sig en ny omvärldsanalys.

Det kan bädda för en mer realistisk och nyanserad regionalpolitisk debatt och en breddning av näringsliv och ekonomi.

Även en huvudstad behöver de tillväxtskapande faktorer som finns i industrin. Det är en ekonomisk verksamhet som kanske inte ger samma stora rubriker som IT-boomen, men den skapar, som i Göteborg och Malmö, både tillväxt och välfärd.

RJ