ÅSIKT

Låt Nadina stanna

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: KAI REHN
AVSLAG IGEN Migrationsverket säger nej igen. I går fick Nadina Imamovic, 6, från Bosnien veta att hon inte får uppehållstillstånd trots sin svåra ögonsjukdom.

23 november 2002. Nadina Imamovic är sex år. Hon och hennes familj flydde från övergrepp och krig i Bosnien. Familjen kom till Sverige 2001. Nadina lider av en ovanlig ögonsjukdom som gör att hon inte tål dagsljus och som riskerar att göra henne blind.

Men det finns hopp och kanske bot för Nadina. Två ledande ögonläkare i Sverige, professorerna Bo Philipsson vid Sophiahemmet och Peep Algvere vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm, har krävt att Nadina ska få snabb vård i Sverige.

Behöver vård nu

De båda läkarna pekar på att det är viktigt att behandlingen inte skjuts upp utan genomförs snarast. Den vård som Nadina behöver är svår eller kanske rent av omöjlig för henne att få i Bosniens huvudstad Sarajevo.

Nadinas fall är ömmande. Men trots detta har både Migrationsverket och Utlänningsnämnden flera gånger avslagit familjens ansökan om uppehållstillstånd. Nadinas familj tvingades i somras fly till Tyskland. De återvände och lämnade in en ny ansökningshandling, i hopp om att deras flicka skulle få den hjälp och lindring hon behöver.

Det folkliga stödet har, liksom ögonspecialisternas, varit starkt. Aftonbladets upprop för Nadina samlade över 40 000 namn. De politiska partiernas ledare har också träffat flickan.

Bästa behandling i Sverige

Men i går släckte Migrationsverket åter hoppet för Nadina och hennes familj. Myndigheten avslog då på nytt deras ansökan om uppehållstillstånd och nekade därmed Nadina att i Sverige få den medicinska experthjälp hon behöver.

Migrationsverket hävdar att det inte finns någon behandling, vare sig i Sverige eller utomlands, som kan bota den ögonsjukdom flicka lider av.

En sak är dock ögonspecialisterna överens om: Sverige kan ge Nadina bättre vård och rehabilitering än vad hon skulle få om familjen kastas ut till Bosnien. Nadina och hennes familj har hos Utlänningsnämnden överklagat Migrationsverkets avslag. Det är flickans sista hopp. Det känns mänskligt motbjudande att denna ovärdiga och byråkratiska karusell fortsätter.

Måste följa avtal

Det är sant att Migrationsverket och Utlänningsnämndens arbete är svårt. Besluten rör de sköraste av de sköra och det finns ofta mänskliga skäl för att låta utsatta stanna, men myndigheterna måste följa de avtal och lagar som gäller.

I det här fallet finns så starka medicinska och humana skäl att det bara kan ges ett rimligt besked till Nadina och familjen: ni får stanna, Sverige ställer upp med all den trygghet och vård vi kan ge.

Det handlar om en svårt sjuk sexårig flicka och medmänniska.

RJ